Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
utorok, 06. december 2022
pondelok, 19 september 2022 07:38

Plán činnosti koordinátora environmentálnej výchovy v školskom roku 2022/2023

Napísal(a)

1.Vypracovanie plánu práce koordinátora ENV v školskom roku 2022/2023

Zodp.: koordinátorka ENV

Termín: september

2.Implementácia environmentálnej výchovy ako prierezovej témy do ŠkVP - aktualizácia tematických výchovno-vzdelávacích plánov

Zodp.: všetci vyučujúci

Termín: september

3.Kurz na ochranu života a zdravia (3. roč.)

Zodp.: Mgr. Ján Leško v spolupráci s triednymi učiteľmi 3. roč.

Termín: september

4.Turistická vychádzka

Zodp.: Mgr. Ján Leško v spolupráci s triednymi učiteľmi (1.-4. roč.)

Termín: podľa plánu vyučujúceho

5.Beseda v rámci ENV (3. ročník)

Zodp.: koordinátorka ENV v spolupráci s triednymi učiteľmi 3. roč.

Termín: november

6.Beseda v rámci ENV (1.roč.)

Zodp.: koordinátorka ENV v spolupráci s triednymi učiteľmi 1. roč.

Termín: marec

7.Podujatie vo Vihorlatskom múzeu v Humennom (podľa dostupnej ponuky) – žiaci 1. a 2. roč.

Zodp.: koordinátorka ENV v spolupráci s triednymi učiteľmi 1. a 2. roč.

Termín: apríl

8.Návšteva Vihorlatskej hvezdárne v Humennom (2.roč.)

Zodp.: koordinátorka ENV v spolupráci s triednymi učiteľmi 2.roč.

Termín: apríl

9.Exkurzia vo hvezdárni (Prešov alebo AO na Kolonickom sedle) - vybraní žiaci 1. a 2. roč.

     Zodp.: koordinátorka ENV v spolupráci s triednymi učiteľmi 1. a 2.roč.

     Termín: jún

10.Aktualizácia príspevkov na webovej stránke školy

Zodp.: koordinátorka ENV

Termín: priebežne

11.Aktualizácia environmentálnej nástenky pri príležitosti významných svetových a environmentálnych dní

Zodp.: koordinátorka ENV

Termín: priebežne

12.Využívanie vlastných i dostupných vzdelávacích materiálov najmä na hodinách biológie, fyziky a chémie (1. a 2.roč.) - sledovanie filmov, videí a prezentácií na vybrané environmentálne témy (napr.: Kam s odpadom?, Klimatické zmeny, príčiny a opatrenia, Krajina bez tieňa, Čistá energia, Home, Jedovaté topánky, Plasty kolem nás a iné)

Zodp.: koordinátorka ENV

Termín: priebežne

13.Realizácia žiackych prác na environmentálne témy (Voda, Vzduch, Obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie, Klimatické zmeny a pod.) na hodinách chémie, biológie a fyziky (1. a 2.roč.), slovenského či cudzieho jazyka (1.-4.roč.)

Zodp.: koordinátorka ENV v spolupráci s vyučujúcimi

Termín: priebežne

14. Rozvíjanie environmentálnej výchovy a vzdelávania zapájaním školy do projektov a súťaží s environmentálnym zameraním

Zodp.: koordinátorka ENV v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi

Termín: priebežne, podľa dostupnej ponuky

15.Hodnotiace správy v oblasti ENV za 1. a 2. polrok školského roka 2022/2023

Zodp.: koordinátorka ENV

Termín: na konci 1. a 2. polroka školského roka        

Čítané 197 krát
Viac z tejto kategórie: « Environmentálna výchova
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.