Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
streda, 15. júl 2020
utorok, 17 september 2019 13:42

Plán práce koordinátora environmentálnej výchovy v školskom roku 2019/2020

Napísal(a)

Plán práce koordinátora ENV bol vypracovaný v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 2019/2020 (1.5.8 Globálne vzdelávanie, environmentálna výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju).

 

Prehľad naplánovaných aktivít v školskom roku 2019/2020

SEPTEMBER

 • Kurz ochrany života a zdravia (Zemplínska Šírava, 3.roč.)
 • Turistická vychádzka

NOVEMBER

 • Beseda v rámci ENV (3. ročník)

MAREC

 • Beseda v rámci ENV (1.roč.)

APRÍL

 • Podujatie v rámci ENV vo Vihorlatskom múzeu v Humennom (2.roč.)
 • Návšteva Vihorlatskej hvezdárne v Humennom (2.roč.)

MÁJ

 • Odborná exkurzia (podľa záujmu žiakov 1. a 2.roč.
 • Turistická vychádzka

JÚN

 • Podujatie v rámci ENV vo Vihorlatskom múzeu v Humennom (1.roč.)
 • Turistická vychádzka

PRIEBEŽNE/POČAS CELÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA

 • Zber použitých batérií a akumulátorov
 • Aktualizácia environmentálnej nástenky pri príležitosti významných svetových a environmentálnych dní
 • Aktualizácia príspevkov na webovej stránke školy
 • Sledovanie filmov a prezentácií na vybrané environmentálne témy (najmä na hodinách biológie, fyziky a chémie)
 • Udržiavanie poriadku, šetrenie elektrickou energiou a vodou v škole i na mimoškolských akciách
 • Upratovanie v areáli školy, zveľaďovanie životného prostredia
 • Spolupráca s centrami a strediskami pôsobiacimi v oblasti environmentálnej výchovy
 • Zaradenie tém UNESCO (pamiatky a ich ochrana a pod.) do vyučovacieho procesu i do školského časopisu
 • Zapájanie školy do projektov a súťaží s environmentálnym zameraním
 • Zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít
 • Zapájanie žiakov do celosvetového vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
Čítané 903 krát
Viac z tejto kategórie: Environmentálna výchova »
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.