Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
utorok, 06. december 2022
pondelok, 19 september 2022 07:32

Plán práce koordinátora finančnej gramotnosti v školskom roku 2022/2023

Napísal(a)

Mesiac

Úloha/aktivita

Zodp.

September

 • Vypracovanie Plánu práce koordinátora FIG v školskom roku 2022/2023
 • Aktualizácia tematických výchovno-vzdelávacích plánov   v súlade s NŠFG verzia 1.2
 • Test finančnej gramotnosti a jeho vyhodnotenie (finančná gramotnosť, 1. roč.)

Koordinátorka FIG

Všetci vyučujúci

Koordinátorka FIG

Október

 • Finančná gramotnosť ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu v základných                                  a stredných školách (inovačné vzdelávanie), predpokladaný začiatok: 05. 10. 2022
 • Beseda v rámci finančnej gramotnosti                    pre žiakov 3. roč.

Koordinátorka FIG

Koordinátorka FIG

November

 • Beseda v rámci finančnej gramotnosti                      pre žiakov 1. roč. na hod. finančnej gramotnosti

Koordinátorka FIG

Január

 • Beseda v rámci finančnej gramotnosti                    pre žiakov 2. roč.
 • Beseda v rámci finančnej gramotnosti                    pre žiakov 4. roč.
  • Hodnotenie v oblasti FIG za 1. polrok školského roka 2022/2023 (správa)

Koordinátorka FIG

Koordinátorka FIG

Koordinátorka FIG

Apríl

 • Matboj – matematická súťaž trojčlenných družstiev (žiaci 1.-4.roč.)

Koordinátorka FIG

Jún

 • Test finančnej gramotnosti a jeho vyhodnotenie   (finančná gramotnosť, 1.roč.)
 • Hodnotenie v oblasti FIG za 2. polrok školského roka 2022/2023 (správa)

Koordinátorka FIG

Koordinátorka FIG

Priebežne počas celého školského roka 2022/2023

 1. 1.Využívanie rôznych dostupných výučbových materiálov (zbierok s úlohami s finančnou tematikou, videí...), online finančných kalkulačiek na hodinách matematiky a finančnej gramotnosti
 2. 2.Zlepšenie vybavenosti školy učebnými materiálmi, pomôckami a metodickými materiálmi stimulujúcimi rozvoj finančnej gramotnosti
 3. 3.Ďalšie vzdelávanie koordinátorky FIG (webináre a iné – podľa dostupnej ponuky)
 4. 4.Kontrola stavu a úrovne rozvíjania finančnej gramotnosti žiakov v rámci predmetov finančná gramotnosť a matematika - vlastné učebné materiály, ale aj testy dostupné na: https://www.dfg.sk/testy, https://www.hyperfinancie.sk/magazin/test-financnej-gramotnosti/, a iné
 5. 5.Zabezpečenie vzdelávania žiakov v oblasti rozvíjania finančnej gramotnosti aj prostredníctvom odborníkov z praxe
 6. 6.Zapájanie žiakov do súťaží pre SŠ v oblasti finančnej gramotnosti (podľa dostupnej ponuky)
 7. 7.Aktualizácia informačného panela zameraného na oblasť finančnej gramotnosti a aktualizácia príspevkov na webovom sídle školy

 

Čítané 228 krát
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.