Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
streda, 15. júl 2020
utorok, 17 september 2019 13:26

Plán práce koordinátora finančnej gramotnosti v školskom roku 2019/2020

Napísal(a)

Plán činnosti koordinátora finančnej gramotnosti bol vypracovaný v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 2019/2020 (1.5.16 Finančná gramotnosť) a Národným štandardom finančnej gramotnosti (NŠFG) verzia 1.2 (http://www.minedu.sk/regionalne-skolstvo/).

Prehľad aktivít a úloh v školskom roku 2019/2020

September
Aktualizácia tematických výchovno-vzdelávacích plánov v súlade s NŠFG verzia 1.2

Október
Euráčik–vzdelávací cyklus pre žiakov 1. roč. v spolupráci s Finančnou akadémiou

Január
Beseda v rámci finančnej gramotnosti pre žiakov 2. roč.
Beseda v rámci finančnej gramotnosti pre žiakov 4. roč.

Apríl
Matboj - matematická súťaž trojčlenných družstiev (1.-4. roč.)

  • Priebežne:
    aktualizácia informačného panelu zameraného na oblasť finančnej gramotnosti a aktualizácia príspevkov na webovom sídle školy,
  • spolupráca s organizáciami, ktoré školám ponúkajú aktivity zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti,
  • využívanie centrálneho informačného portálu MŠVVaŠ SR na podporu výučby finančnej gramotnosti, dostupné na: http://www.minedu.sk/dalsie-informacne-zdroje/,
  • zlepšenie vybavenosti školy učebnými materiálmi, pomôckami a metodickými materiálmi stimulujúcimi rozvoj finančnej gramotnosti.
Čítané 1061 krát
Viac z tejto kategórie: « Finančná gramotnosť
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.