Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
sobota, 19. október 2019

PaedDr. Gabriela Zavadská

Pomáhať ľuďom je ľudské a pomáhať potravinami v Kauflande je už tradíciou. V októbri sa už pravidelne zapájame do celoslovenského projektu v spolupráci s obchodným reťazcom Kaufland POMÁHAME POTRAVINAMI.

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc 2017 vyhlásila 5. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy. Literárne osobnosti môjho regiónu je téma tohtoročného projektu.

17. sep 2017 00:16

Finančná zbierka

Vážení a milí pracovníci a žiaci !

Začiatok školského roku postihlo nešťastie žiačku našej školy Moniku G. zo ZA II.B.

Terajší mladí sú zaujatí počítačmi a virtuálnym svetom. Čítame ináč ako predošlé generácie. Čítame esemsky, logá, piktogramy, počítačovú vizualitu ,3D grafiku, komiksové bubliny, klipy a videá, reklamy, bilbordy, internet.

V Deň Svetového Dňa Červeného kríža na slávnostnom podujatí v Primaciálnom paláci v Bratislave si riaditeľka Strednej zdravotníckej školy v Humennom prevzala z rúk Prezidenta SČK Viliama Dobiáša Ďakovný list za dlhoročnú spoluprácu so SČK.

28. mar 2017 20:43

Za krásu slova 2017

V Prešove sa uskutočnil XIX. ročník súťaže Za krásu slova. Tento ročník sa uskutočnil v Roku Jozefa Miloslava Hurbana. V krajskom kole medzi 22 účastníkmi Prešovského samosprávneho kraja bola účastníčkou aj Simona Bačinská zo ZA III.B. 

Terézia Vansová bola slovenská spisovateľka, predstaviteľka prvej generácie realizmu na Slovensku, zakladateľka ženského časopisu Dennica, funkcionárka Živeny, podporovateľka ochotníckeho divadla a etnografka.

Jakub Marcinčin, žiak ZA II.A sa zúčastnil 9.ročníka krajského kola Olympiády v slovenskom jazyku, ktoré sa uskutočnilo v Prešove na Gymnáziu Jána Adama Raymana. Doteraz v každom ročníku naša škola mala zastúpenie.

08. jan 2017 11:51

A slovo bolo u Boha

Aj tento rok sa v tejto súťaži krajského kola recitačnej súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy ,,a Slovo bolo u Boha“ zúčastnila žiačka našej školy Simona Bačinská zo ZA III.B.

22. dec 2016 21:31

Tichá noc – svätá noc

Hlahol vianočných zvonov, rozžiarené svetielka na vianočných stromčekoch, rozžiarené tváre ľudí, to sú Vianoce, sviatky lásky a pokoja.

Strana 2 z 3
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.
Rozumiem