Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
sobota, 19. október 2019

PaedDr. Gabriela Zavadská

22. dec 2016 21:22

Olympiáda v rodnom jazyku

Každoročne organizujeme na našej škole školské kolo olympiády v slovenskom jazyku a literatúre.

07. dec 2016 09:16

Skokan roka

V Prešove 30.11.2016 už po štvrtýkrát sa uskutočnilo vyhodnotenie krajskej súťaže stredoškolských časopisov v Knižnici P. O. Hviezdoslava. Od začiatku sa tejto súťaže zúčastňuje aj náš časopis Sestrička. Sme jediná stredná škola v meste, ktorá má svoj časopis. Sestrička v tomto roku získala ocenenie Skokan roka. Do súťaže bolo prihlásených 21 časopisov z 13 miest.

Súčasná zmena obsahu predmetu slovenský jazyk a literatúra kladie dôraz nielen na tvorbu jazykových prejavov, ale aj na prácu s informáciami, na rozvoj kritického myslenia, na čitateľskú gramotnosť či schopnosť argumentovať.

Strana 3 z 3
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.
Rozumiem