Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 17. február 2020
piatok, 13 september 2019 10:44

Výchova k ľudským právam - plán práce na šk. rok 2019/2020

Napísal(a)

1. ročník

 • Prednáška o migračnej a azylovej politike SR a Ing. Michalom Siskom, zamestnancom obce Rovné v rámci projektu Pomoc žiadateľom o azyl, financovaného z Európskeho fondu pre utečencov./november 2019/
 • Kvíz o ľudských právach  - zodp. RNDr. Mačošková Adriana /máj 2020/

2. ročník

 • Beseda na tému  Kyberšikana  pod vedením  Mgr. Antona Artima zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva v  Košiciach. / apríl - máj 2020/
 • Návšteva Múzea židovskej kultúry v Prešove  - zodp. Mgr. Blaha /máj 2020/
 • Návšteva Záchytného tábora v Humennom /v závislosti od povolenia na návštevu/ - zodp. Mgr. Kowalská Adriana
 • Beseda k 30. výročiu nežnej revolúcie  - zodp. Mgr. Blaha Peter
 • Beseda na tému ľudské práva – v rámci predmetu ZDE, zodp. PhDr. Sklenčárová, Mgr. Doležiová

3. ročník

 • Beseda  na tému: Zdravotná starostlivosť pre žiadateľov o azyl Záchytný tábor Humenné pod vedením manažérky tábora p. Šákovou a p. Luptákovou, sestrou, ktorá zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre žiadateľov o azyl. /marec 2020/, v rámci predmetu OAD
 • Beseda na tému  Extrémizmus pod vedením  Mgr. Antona Artima zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva v  Košiciach. /apríl – máj 2020/
 • Beseda na tému konflikty a zvládanie konfliktov – v rámci predmetu PPK – zodp. PhDr. Galajdová, Mgr. Kowalská

4. ročník

 • Premietanie dokumentárnych filmov v rámci medzinárodného festivalu “ Jeden svet“ a beseda  s humanitárnou pracovníčkou neziskovej organizácie Človek v ohrození  Máriou Radvákovou / apríl 2020/
 • Beseda na tému bezdomovectvo a pomoc ľuďom v sociálnej kríze – zodp. Mgr. Kráľová S., PhDr. Baníková S. v rámci predmetu SOS
 • Pre 1. a 2. roč. návšteva koncentračného tábora Auschwitz – Birkenau neďaleko poľského mesta Oswiencin, prípadne iného mesta (podľa záujmu žiakov) – zodp. Mgr. Blaha
 • Výchovný koncert – podľa aktuálnej ponuky /agentúra Ledart/
Čítané 375 krát

Najnovšie od Mgr. Adriana Kowalská

Viac z tejto kategórie: Výchova k ľudským právam »
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.