Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
nedeľa, 22. september 2019
17. sep 2018 11:16

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Napísal(a)

Cieľom výchovy k manželstvu a rodičovstvu (ďalej VMR) je utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. Jednotlivé jej časti definované v osnovách sa vyučujú podľa vhodnosti a potreby na viacerých predmetoch. Je v kompetencii každého/ej učiteľa/ky kedy, v akom rozsahu a ako bude realizovať jej úlohy a ciele.

Plán práce koordinátora
pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu
v školskom roku 2018/2019

1. ročník

  1. Téma a obsah: Medziľudské vzťahy
  2. Téma a obsah: Láska a zodpovednosť

2. ročník

  1. Téma a obsah: Pohlavná sústava človeka
  2. Téma a obsah: Tehotenstvo a pôrod

3. ročník

  1. Téma a obsah: LGBT komunita


4. ročník

  1. Téma a obsah: Pohlavne prenosné ochorenia
  2. Téma a obsah: Rodina
  3. Téma a obsah: LGBT komunita

Ďalšie besedy sa môžu realizovať podľa požiadaviek a návrhov žiakov alebo triednych učiteľov.

Čítané 1515 krát
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.
Rozumiem