Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
streda, 15. júl 2020
utorok, 24 september 2019 11:45

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Napísal(a)

Cieľom výchovy k manželstvu a rodičovstvu (ďalej VMR) je utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. Jednotlivé jej časti definované v osnovách sa vyučujú podľa vhodnosti a potreby na viacerých predmetoch. Je v kompetencii každého/ej učiteľa/ky kedy, v akom rozsahu a ako bude realizovať jej úlohy a ciele.

Plán práce koordinátora
pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu
v školskom roku 2019/2020

1. ročník

  1. Téma a obsah: Zdržanlivosť a vernosť ako prevencia pohlavne prenosných chorôb (vernosť a zdržanlivosť ako základné piliere lásky, partnerských vzťahov a prevencie pohlavných ochorení)
  2. Téma a obsah: Mravný dopad promiskuitného života, pornografie na človeka (objasniť pojmy ako sú pornografia, promiskuita, riziká promiskuitného života, narušenie partnerských vzťahov)

2. ročník

  1. Téma a obsah: Pohlavný vývin človeka (stavba a funkcia ženských a mužských pohlavných orgánov, pohlavné spojenie, pohlavná zdržanlivosť)
  2. Téma a obsah: Oplodnenie, tehotenstvo, pôrod (fyziológia tehotenstva, štádiá a dĺžka tehotenstva, plánovanie tehotenstva, vhodný vek na tehotenstvo)
  3. Téma a obsah: Sexuálna výchova (výber témy v závislosti od požiadaviek žiakov)

3. ročník

  1. Téma a obsah: Negatívny vplyv drogových závislostí na sexuálne a reprodukčné zdravie (drogy a ich vplyv na sexuálne správanie – strata zábran, riziko predčasných sexuálnych aktivít s ich negatívnymi dôsledkami, vedieť povedať nie)


4. ročník

  1. Téma a obsah: Funkcia rodiny v súčasnom svete (definícia, význam, typy rodiny)
Čítané 792 krát
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.