Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
štvrtok, 13. jún 2024

PhDr. Radoslava Chaľová

utorok, 05 september 2023 07:16

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Výchova k manželstvu a rodičovstvu je zacielená na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. Bazálnym východiskom je uvedomovanie si, že človek je spoločenská bytosť rozvíjajúca vzťahy. Ciele VMR:

streda, 06 február 2019 07:17

Výsledky 1. kola ZOALYMPIÁDY

Milí súťažiaci štvrtáci,

30. januára 2019 ste absolvovali 1. kolo ZOALYMPIÁDY, v ktorom ste si mohli overiť svoje vedomosti z učiva prvého ročníka predmetu ZOA.

utorok, 13 marec 2018 14:30

Výsledky 3. kola ZOALYMPIÁDY

Milí súťažiaci štvrtáci,
7. marca 2018 ste absolvovali 3. kolo ZOALYMPIÁDY, ktoré bolo pre takmer polovicu z vás posledným. Niektorí sa tohto kola nezúčastnili, iní nedosiahli 70% úspešnosť v teste, čo bolo podmienkou pre postup do 4. kola ZOALYMPIÁDY. 

pondelok, 24 apríl 2017 12:06

Máme tu finále!

V piatok 21.04.2017 sa konalo štvrté kolo ZOAlympiády. Do tohto kola, ktoré bolo záverečným, postúpilo 5 žiačok, no zúčastnili sa ho iba tri. Dve postupujúce žiačky sa, žiaľ, zo zdravotných dôvodov do súťaže nemohli zapojiť.

pondelok, 03 apríl 2017 11:48

Výsledky 3. kola ZOAlympiády

Milí štvrtáci!

V treťom kole ZOAlympiády bola vysoká náročnosť, čo znamená, že ste potrebovali získať 70% a viac. Maximálny počet bodov v teste bol 72 bodov, na postup bolo potrebné získať minimálne 51 bodov. Už počas testovania ste zisťovali, kde sú vaše rezervy a ktoré odborné témy či celky si potrebujete zopakovať. Postupujúcim žiakom gratulujeme a prajeme veľa šťastia v poslednom kole ZOAlympiády.

V rámci plánovaných odborných exkurzií žiaci tretieho ročníka našej školy navštívili Detský domov sv. Nikolaja v Medzilaborciach. Jeho vznik sa datuje do roku 1994. Zriaďovateľom je Prešovská pravoslávna eparchia. V tomto čase vznikla aj špeciálna materská škola. O desať rokov neskôr vzniklo samostatné oddelenie pre maloleté matky a Reedukačné centrum pre maloleté matky s deťmi.

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill