Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
štvrtok, 13. jún 2024

Školský psychológ (8)

štvrtok, 08 september 2022 07:12

Školský psychológ

V novom školskom roku 2021/2022 Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, 066 83 v Humennom opäť poskytuje odbornú psychologickú starostlivosť prostredníctvom interného školského psychológa.

Šikanovaním sa rozumie správanie žiaka, ktorého úmyslom je ublíženie, ohrozenie alebo zastrašovanie iného žiaka. Úmyselný spravidla opakovaný útok voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia alebo nemôžu účinne brániť. Podstatou šikanovania je najmä úmysel ublížiť druhému fyzicky alebo psychicky, agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov, prevaha agresora alebo skupiny agresorov nad obeťou.

Každý z nás sa počas života môže ocitnúť v situácii, kedy potrebuje podať pomocnú ruku. To vôbec nie je hanba. Preto, ak potrebuješ poradiť, podporiť, pomôcť alebo sa porozprávať, ak sa cítiš sám/a, ak ťa trápi láska, kamaráti alebo niečo v rodine, ak ťa trápi niečo s čím si  nevieš rady alebo nevieš komu to povedať, alebo ak nevieš čo ďalej po škole a pod. Vtedy môžeš využiť internetové poradne, tel. kontakty alebo web stránky, ktoré sú uvedené nižšie. Neváhaj tieto kontakty použiť pri riešení svojich problémov, v náročných životných ituáciách a pod.

piatok, 29 január 2021 11:09

ADOLESCENCIA

Obdobie adolescencie (dospievania) je naplnené zmenami, ktoré sú dôležité pre zrod dospelého jedinca. Tieto zmeny sa dejú rýchlo, dospievajúci sa nestíha adaptovať, preto potrebuje porozumenie a pomoc.

V súčasnej situácii, kedy sa všade okolo nás zdôrazňuje to, ako sa máme chrániť a starať sa o svoje zdravie, je zároveň dôležité starať sa aj o naše duševné zdravie. Súčasná situácia zmenila našu každodennú rutinu a zaužívaný spôsob života. Tým, že sme vystavení niečomu, čo sme doteraz nepoznali, sa u nás môžu objavovať pocity, ktoré sme predtým nepociťovali alebo ich nepociťovali vo väčšej intenzite.

v tejto mimoriadnej situácii, v ktorej sa ocitol každý jeden z nás, by som sa Vám chcela prihovoriť prostredníctvom tohto príspevku. Ocitli sme sa v období, kedy je dôležitá vzájomná spolupráca, poskytovanie pomoci, podpory a v neposlednom rade vzájomná dôvera.

 Školská psychologička, Mgr. Veronika Sopiriaková, je k dispozícii žiakom, pedagógom a rodičom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. a osobne denne v čase od 7:00 do 15:00 v miestnosti č. 313.

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill