Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
utorok, 19. január 2021
streda, 07 október 2020 07:38

Náš školský psychológ

Napísal(a)

 Školská psychologička, Mgr. Veronika Sopiriaková, je k dispozícii žiakom, pedagógom a rodičom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. a osobne denne v čase od 7:00 do 15:00 v miestnosti č. 313.

Konzultačné hodiny pre žiakov a pedagógov: pondelok – piatok od 7:00 do 15:00.

Konzultačné hodiny pre rodičov: pondelok – piatok od 13:00 do 15:00.

Konzultačné hodiny v inom čase je možné uskutočniť po vzájomnej dohode osobne alebo e-mailom.

Je normálne mať problém a potrebovať v takejto situácii pomocnú ruku. Preto neváhajte obrátiť sa na mňa s akýmkoľvek problémom. O psychologické služby školského psychológa môže požiadať:

kedykoľvek pondelok – piatok od 7:00 do 15:00, ak školský psychológ nevykonáva psychologické vyšetrenie alebo inú odbornú činnosť.

Ďalšia spolupráca bude prebiehať podľa vzájomnej dohody.

Kto je psychológ?

Psychológ je partnerom pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu za každých okolností, pozorným a trpezlivým poslucháčom, diagnostikom, sprievodcom a konzultantom pri riešení problémov, mediátorom pri vyjednávaní a konfrontácii rôznych názorov, zrkadlom vzniknutých situácií a postojov, no predovšetkým je človekom, ktorý má pre Teba/Vás vyhradený čas a otvorené uši a srdce.

Hlavným pracovným nástrojom každého psychológa je VZŤAH DÔVERY a z neho vyplývajúca MLČANLIVOSŤ psychológa.

Školský psychológ:

Školský psychológ ako článok systému psychologického a výchovného poradenstva poskytuje v školách psychologickú pomoc nielen deťom a ich zákonným zástupcom, ale aj svojim kolegom – učiteľom, vychovávateľom, majstrom odborného výcviku, školským špeciálnym pedagógom a sociálnym pedagógom.

Vo vzťahu k žiakom pomáha riešiť problémy súvisiace s učením ( motivácia k učeniu, tréma a strach zo skúšky, nespokojnosť so známkami, zlepšenie spôsobov učenia a všeobecného postoju k vzdelávaniu, poruchy učenia a pod.) a osobným životom (napríklad problémy s adaptáciou pri nástupe na strednú školu, so začlenením sa do kolektívu, vzťahy s priateľmi, rodičmi, a pod.).

Vo vzťahu k pedagógom pomáha porozumieť žiakom a ich problémom a potrebám. Vykonáva konzultačnú a informačnú činnosť zameranú na adekvátne uplatňovanie psychologických aspektov výchovy a vzdelávania v školských podmienkach s ohľadom na optimálny osobnostný vývin žiakov pre pedagogických pracovníkov školy alebo školského zariadenia. Zaoberá sa problémami psychickej záťaže kolegov a možnosťami ich prekonávania. Pomáha pri riešení medziľudských vzťahov v škole a pri optimalizácii sociálnej klímy školy.

Vo vzťahu k rodičom je psychológ školy k dispozícii pri riešení aktuálnych ťažkostí žiaka, poskytuje poradenstvo pri výchovných a študijných problémoch.

Zároveň sa školský psychológ riadi etickým kódexom práce psychológa a etickým kódexom práce školského psychológa, ktorý je zverejnený na stránke Asociácie školských psychológov: http://www.aspsr.sk/skolsky-psycholog/etika-prace

Každý z nás sa počas svojho života ocitne v situácii, kedy potrebuje podať pomocnú ruku, či poradiť. Každý psychológ je viazaný mlčanlivosťou, preto sa môžeš naňho s dôverou obrátiť. Je však prirodzené, ak máš zábrany a praješ si ostať v úplnej anonymite. Vtedy môžeš využiť internetovú poradňu. Nižšie je uvedených zopár užitočných odkazov a kontaktov, ktoré neváhaj použiť pri riešení svojich problémov, v náročných životných situáciách a pod.:

Internetová poradňa: https://ipcko.sk/ /non-stop chat od 7:00 – 0:00/

Linka detskej dôvery: https://www.linkadeti.sk/domov Telefonická linka: 0907 401 749

Linka detskej istoty: http://www.ldi.sk/aktuality/novy-chat/ Telefonická linka: 116 111

Linka dôvery NEZÁBUDKA: https://www.dusevnezdravie.sk/linka-dovery-je-spustena/ Telefonická linka: 0800 800 566

Pomoc obetiam násilia: http://www.pomocobetiam.sk/ , http://www.i-psychologia.sk/

Liga za duševné zdravie: http://www.dusevnezdravie.sk/

Asociácia školských psychológov: http://www.aspsr.sk/

Drogový informačný portál: http://www.infodrogy.sk/

Prevencia šikanovania: http://www.sikana.eu/ , http://www.prevenciasikanovania.sk/

CPPPaP Humenné: 057/ 7750 627

Čítané 242 krát

Najnovšie od Mgr. Sopiriaková Veronika

Viac z tejto kategórie: Milí žiaci a rodičia, »

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.