Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
sobota, 15. august 2020
utorok, 02 november 2010 00:00

Aký má byť výchovný poradca...?

Napísal(a)
 • výchovný poradca je „ tútorom „ žiaka, jeho poradcom a ochrancom
 • výchovný poradca je povinný dodržiavať etiku, mlčanlivosť, taktnosť, diskrétnosť
 • výchovný poradca môže žiakov problém zverejniť len so súhlasom žiaka alebo keď žiak koná v rozpore so zákonom alebo je ohrozené jeho zdravie
 • výchovný poradca má právo len na výstup z vyšetrenia vo forme metodických usmernení, rád a odporúčaní psychológa, špeciálneho pedagóga, či iného odborného pracovníka
 • denník výchovného poradcu a zápis z poradenského rozhovoru je dôverný
 • výchovný poradca poskytuje pre nadriadených a spolupracovníkov len potrbné „výstupy“ a metodické usmernenia
 • škola je povinná uvolniť žiaka na poradenský rozhovor, psychologické vyšetrenie a poradenskú konzultáciu
 • žiak má právo využiť poradenské služby aj bez vedomia výchovného poradcu a iných pedagogických pracovníkov
 • výchovný poradca sprostredkúva žiakovi pedagogicko-psychologický servis
 • výchovný poradca nerieši za žiaka jeho problémy, usmerňuje len jeho aktivitu
 • výchovný poradca vysvetlí žiakom rozdiel medzi psychológiou a psychiatriou
 • výchovný poradca oboznámi žiakov so službami pedagogicko-psychologickej poradne, školského psychológa, špeciálneho pedagóga a iných servisných inštitúcií
 • výchovný poradca určí konzultačné hodiny, pripraví informačné tabule a ponukové materiály poradní a iných inštitúcií
 • výchovný poradca „nesupluje“

podľa „ Výchovný poradca v podmienkach školy“

Čítané 4240 krát

Najnovšie od Mgr. Anna Chocholová

Viac z tejto kategórie: Milí žiaci! »
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.