Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
sobota, 15. august 2020
piatok, 13 september 2019 11:17

Žiacka rada pri SZŠ v Humennom

Napísal(a)

Na stredných školách je dôležité podporovať vznik a činnosť žiackych školských rád. Ich aktívnu participáciu na organizovaní života školy, na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku ako praktického nástroja učenia sa demokracii.

Podporovať vzdelávanie členov žiackych školských rád a ich koordinátorov. Umožňovať členom žiackej školskej rady a ich koordinátorom zúčastňovať sa na stretnutiach s inými žiackymi školskými radami s cieľom spoločného využívania pozitívnych skúseností z činnosti žiackej školskej rady.
Viac informácií o zriaďovaní a fungovaní žiackej školskej rady, možnosti vzdelávania, ako aj ďalšie metodické materiály pre koordinátorov žiackej školskej rady sú zverejnené na www.iuventa.sk a webových sídlach krajských rád.

Plán práce žiackej rady na šk. rok 2019/2020

September:

 • Voľba členov samosprávy Ž.R.
 • Tvorba plánu práce žiackej rady na šk. rok 2019/2020
 • Riešenie aktuálnych problémov
 • Schválenie  Školského poriadku
 • Bedmintonový turnaj v rámci Týždňa športu
 • Vytvorenie nástenky pre žiacku radu

Október:

 • Príprava a realizácia súťaže v Prvej pomoci pre 9. ročníky základných  škôl
 • Sledovanie výziev pre  prípravu projektov.
 • Spolupráca pri organizácii Dňa otvorených dverí
 • Turnaj vo vybíjanej dievčat                 


November:

 • Príprava programu pre prvý ročník - Imatrikulácia
 • Riešenie aktuálnych problémov 
 • Voleybalový turnaj


December:

 • Príprava Mikulášskeho programu


Január:

 • Riešenie aktuálnych problémov


Február:

 • Valentínska kvapka krvi – agitácia žiakov i verejnosti pre podporu darcovstva krvi                          


Marec:

 • Príhovor a program pri príležitosti „ Dňa učiteľov“
 • Futsalový  turnaj – chlapci


Apríl:

 • Riešenie aktuálnych problémov 

 

Máj: 

 • Rozlúčka so 4. ročníkom


Jún:

 • Vyhodnotenie činnosti žiackej rady
 • Športový deň


Plán zasadnutí: priebežne 1 – krát mesačne.

 

Zoznam členov žiackej rady

Predseda: Rezanková Vanesa – ZA III.A

Podpredseda: – Galandová Anna - ZA II.B

 

Členovia:

 • Raganová Katarína - ZA IV.A
 • Harakaľová Lenka - ZA IV.B
 • Danková Diana - ZA III. B
 • Lapihuska Michal- ZA II.A
 • Niemec Samuel - ZA I.A
 • Hricutová Vanesa - ZA I.B
Čítané 861 krát
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.