Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
piatok, 23. október 2020

Mgr. Nataša Sivulková

Upozorňujeme žiakov 3. ročníka, že v termíne do 24.6.2016 môžu odovzdať na sekretariáte školy vyplnenú prihlášku na 1. turnus odbornej stáže, konanej v termíne od 17.9.2016 do 1.10. 2016 v meste Třebíč v Českej republike.

Na Strednej zdravotníckej škole Humenné od 1.7.2014 do 30.6.2016 prebieha realizácia projektu v programu Erasmus+. Vďaka grantovej podpore Európskej komisie mohlo celkom 34 žiakov absolvovať 2-týždňovú zahraničnú odbornú stáž. 

Erasmus+  Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport.

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu schválila Strednej zdravotníckej škole v Humennom návrh projektu v programe Erasmus+ Kľúčová akcia 1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (Výzva 2016). Škole bude na realizáciu projektu poskytnutý grant Európskej komisie vo výške 39 628,00 €.

Prijímajúca škola: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Žižková 505, Třebíč
Turnus: tretí
Termín: 30.05.2015 – 13.06.2015

 

V mesiaci, keď zástupcovia mesta Humenné uskutočnili pracovnú návštevu v partnerskom meste Třebíč, aby zhodnotili 20 rokov vzájomnej spolupráce a predstavili nové zámery a vízie do budúcna, žiaci našej školy 3. ročníka v študijnom odbore zdravotnícky asistent cestujú do mesta Třebíč na dvojtýždňovú odbornú stáž.

streda, 03 september 2014 00:00

Program odbornej stáže "Třebíč"

Program odbornej stáže v rámci programu Erasmu+ Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Termín:
13.09.2014 – 27.09.2014 (2. turnus – 4 žiaci – 2 žiaci triedy ZA IV.A a 2 žiaci triedy ZA IV.B)
Prijímajúca škola:
Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická, Žižkova 505, 674 23 Třebíč, Česká republika
Kontaktná osoba:
Mgr. Alena Francová, vedúca zdravotníckych odborov, francova@tiscali.cz, +420775333495

Program odbornej stáže v rámci programu Erasmu+ Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Termín:
06.09.2014 – 20.09.2014 (1. turnus – 5 žiakov triedy ZA IV. B)
Prijímajúca škola:
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, 5. května 51, 140 00 Praha, Česká republika
Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Uhrová, projektový manažér, UhrovaJana@seznam.cz, +420737159068
streda, 03 september 2014 00:00

Program odbornej stáže "Praha - Motol"

Program odbornej stáže v rámci programu Erasmu+ Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Termín:
06.09.2014 – 20.09.2014 (1. turnus – 5 žiakov triedy ZA IV. A)
Prijímajúca škola:
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, 5. května 51, 140 00 Praha, Česká republika
Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Uhrová, projektový manažér, UhrovaJana@seznam.cz, +420737159068

V termíne od 1. júna 2013 do 15. júna 2013 päť žiakov triedy ZA III. A v študijnom odbore zdravotnícky asistent (Peter Čakurda, Saskia Nadine Fischerová, Miroslava Kusinová, Alexandra Medviďová, Simona Timková) absolvujú dvojtýždňovú odbornú stáž v Českej republike v Třebíči.

Strana 2 z 2

Školský kalendár

Najnovšie články

  • 1
  • 2
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.