Vytlačiť túto stránku
piatok, 09 jún 2017 10:37

Eko dni 2017

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(14 hlasov)

Každoročne si 5. júna pripomíname Svetový deň životného prostredia. Tento deň je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5.-16. júna 1973 v Štokholme. Zástupcovia 112 štátov na konferencii prerokovali prvú súhrnnú správu o stave životného prostredia a vyslovili potrebu riešiť v záujme zachovania existencie ľudstva problémy životného prostredia, ktoré presahujú hranice štátov a kontinentov.

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia pripravilo Vihorlatské múzeum v Humennom v dňoch 5.-8. júna podujatie Eko dni 2017. V rámci jednotlivých aktivít sa na environmentálnom projekte podieľali viacerí odborní garanti: Mgr. Iveta Buraľová (Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne), Ing. Anna Macková (Správa Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty so sídlom v Medzilaborciach) a RNDr. Miroslav Fulín, CSc. (Východoslovenské múzeum v Košiciach).

Žiaci 1. roč. sa dňa 6. júna 2017 pod vedením RNDr. Adriany Mačoškovej zúčastnili na podujatí Eko dni 2017. Privítala nás pracovníčka Vihorlatského múzea v Humennom RNDr. Zuzana Andrejčáková. Mgr. Iveta Buraľová nám priblížila krásy nášho regiónu. Žiaci sa po prednáške rozdelili do skupín. V niekoľkých environmentálnych aktivitách si prehĺbili svoje vedomosti a poznatky o prírode. Na záver podujatia sme navštívili prírodovednú expozíciu múzea. Zaujali nás nádherné fotografie a vystavené exponáty živočíchov

Čítané 2138 krát