Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 15. apríl 2024
pondelok, 25 marec 2024 07:14

Global Money Week 2024 (12. ročník medzinárodnej kampane)

Napísal(a)

Počas týždňa od 18. do 24. marca 2024 sa na Slovensku konali rôzne aktivity na zlepšenie finančnej gramotnosti detí, mládeže i dospelých.

 

Naša škola sa do medzinárodnej kampane Global Money Week zapojila po prvýkrát. Aké aktivity sme zrealizovali?

Tri šikovné žiačky nakreslili plagát na tému Chráň svoje peniaze, zabezpeč si budúcnosť. Na hodine slovenského jazyka a literatúry si žiaci PS II.B precvičovali pravopis čísloviek  a skloňovanie čísloviek, neskôr pracovali v skupinách a diskutovali na rôzne témy.

Od koľkých rokov je dobré mať vreckové a v akej výške? Ako zabrániť zbytočnému míňaniu peňazí? V závere hodiny žiaci odpovedali na otázky v kvíze (ako odolať podvodníkom).

Žiaci 2. a 3. roč. na hodine anglického jazyka sledovali dokument o sporení detí z anglickej školy. Deti sa zapojili do projektu, získali nálepky do sporiacej knižky a nasporenú sumu mohli použiť na zakúpenie veci, po ktorej túžili. Na konci vyučovacej hodiny si žiaci precvičili a obohatili svoju slovnú zásobu.

V PS III. B si vyučujúca v rámci predmetu OZS (organizácia zdravotníctva a sociálnych služieb) pripravila aktivity o poistení. Jedna žiačka si k téme Zdravotné a sociálne poistenie v SR pripravila prezentáciu. Žiaci na hodine pracovali v skupinách a riešili úlohy zo života v našej spoločnosti.

21. marca 2024 mali žiaci 1. – 4. roč. možnosť vypracovať súťažný test finančnej gramotnosti (v EduPage, 25 úloh, 1 pokus, 30 minút). Zo všetkých zapojených žiakov získali najlepšie výsledky žiačky z týchto tried:

PS III.A (1. miesto), PS II.B (2. miesto), PS III.B (3. miesto). Blahoželáme!

Žiačky, ktoré na nakreslili plagát ku kampani GMW 2024 alebo sa umiestnili na 1.-3. mieste v súťaži dostanú vecnú odmenu.

Na stránke našej školy si mohol každý nájsť a vybrať príspevky s odkazmi na dostupné zdroje informácií o ochrane spotrebiteľov, o podvodoch vo svete financií - rôzne články, videá, testy, úlohy... Naše príspevky o priebehu kampane GMW 2024 sme zdieľali na sociálnych sieťach.

Čítané 152 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill