Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 15. apríl 2024
piatok, 22 marec 2024 07:06

Svetový deň vody

Napísal(a)

Voda je nenahraditeľnou zložkou životného prostredia, základnou podmienkou existencie života na Zemi. Považujeme ju za samozrejmosť a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť.

Voda pokrýva približne dve tretiny zemského povrchu. Z celkového objemu vody tvorí slaná voda až 97% a sladká voda iba necelé 3%. V súčasnosti približne tretina svetovej populácie trpí nedostatkom kvalitnej pitnej vody alebo k nej nemá prístup.

Valné zhromaždenie OSN v roku 1992 na konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody. Od roku 1993 sa tento deň stáva príležitosťou pripomenúť si mimoriadnu dôležitosť vody pre človeka, rozvoj ľudskej spoločnosti a zachovanie životného prostredia. Každoročne je ústredným motívom dňa vody iná špecifická téma.

Kľúčové posolstvá k Svetovému dňu vody 2024

Téma: VODA PRE MIER

  • Voda môže vytvoriť mier alebo vyvolať konflikt.
  • Prosperita a mier sa spoliehajú na vodu.
  • Voda nás môže vyviesť z krízy.

Zdroje

https://www.enviroportal.sk/clanok/svetovy-den-vody-dostatok-cistej-vody-pre-vsetkych

https://www.un.org/en/observances/water-day

Čítané 97 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill