Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
streda, 29. november 2023

Aktivity školy (401)

Ohodnotiť túto položku
(17 hlasov)

mprvsreuefrr

Stredná zdravotnícka škola, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom na praktickom vyučovaní“.

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že  v tajnom hlasovaní v doplňujúcich voľbách zo dňa
23. 11. 2023 bola zvolená za člena Rady školy pri SZŠ Humenné pani Mgr. Ingrid Hivková. 

Predseda RŠ Slávka Knapčoková

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Dňa 15.nomembra sa na našej škole konal 11.ročník súťaže v poskytovaní prvej pomoci pre žiakov 9.ročníkov ZŠ.

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Ľudskosť, empatia a aktívny záujem o iného človeka spočíva v tom, ako dokážeme vnímať potreby iných a aký postoj k nim vieme zaujať.

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Do projektu Záložka spája školy sa zapájame od jeho vzniku. Vždy v septembri sa žiaci dozvedia tému. V tomto roku to bola téma Hrdinovia detektívnych románov.

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Dňa 11.10.2023 sa na našej škole opäť uskutočnil školský turnaj vo vybíjanej dievčat, ktorý usporiadali členovia Školského parlamentu.

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Jeden z jesenných mesiacov – október, nám pripomína našich seniorov. Je venovaný úcte k starším.

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Jubilejný desiaty ročník verejnej potravinovej zbierky s názvom Pomáhame potravinami 2023, ktorej iniciátorom a organizátorom je Spoločnosť Kaufland a Slovenský Červený kríž sa uskutočnil v októbri 2023.

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Koordinátorka prevencie Mgr. Ivana Švigárová spolu so žiakmi PS III.B pripravili pri príležitosti Svetového dňa srdca „Deň srdca na SZŠ“.

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci, ktorý si pripomíname v septembri, sme navštívili Spojenú školu internátnu na Komenského ulici v Humennom.

Strana 1 z 41

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill