Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 15. apríl 2024

Aktivity školy (426)

 

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

SZŠ Humenné ponúka možnosti štúdia v externom večernom štúdiu v školskom roku 2024/2025 v odboroch:

  • 5361 N praktická sestra – 2-ročné štúdium pre absolventov maturitnej skúšky (potrebná maturitná skúška na akejkoľvek strednej škole),
  • 5371 H sanitár – 1-ročné štúdium pre absolventov bez maturitnej skúšky (potrebný minimálne výučný list).
štvrtok, 07 december 2023 10:54

Národný projekt POP III

Napísal(a)

mprvsreuefrr

Stredná zdravotnícka škola, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom na praktickom vyučovaní“.

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Dôležitosť primárnej prevencie v boji proti ochoreniam si uvedomujeme čoraz viac. Možnosti, metódy a prostriedky prevencie sú obsahom odbornej zložky vzdelávania. Popritom vyvíjame aj iné aktivity, ktoré poukazujú na význam prevencie v rámci ochrany, podpory a udržania zdravia.

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Súčasťou vzdelávacieho procesu sú odborné exkurzie, na ktorých sa študenti zúčastňujú počas svojho štúdia. Jednou z nich bola exkurzia v Bardejovských Kúpeľoch,

Počas týždňa od 18. do 24. marca 2024 sa na Slovensku konali rôzne aktivity na zlepšenie finančnej gramotnosti detí, mládeže i dospelých.

pondelok, 25 marec 2024 07:11

GMW 2024: PODVODY VO SVETE FINANCIÍ

Napísal(a)

 

piatok, 22 marec 2024 07:06

Svetový deň vody

Napísal(a)

Voda je nenahraditeľnou zložkou životného prostredia, základnou podmienkou existencie života na Zemi. Považujeme ju za samozrejmosť a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť.

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Tak konečne sa naši súťažiaci dočkali, 19.3.2024 sa konalo posledné kolo každoročnej vedomostnej súťaže Ošetrovateľské repete. Tento deň sme zavŕšili štvrtým finálovým kolom, v ktorom odzneli odpovede súťažiacich na veľmi vysokej úrovni, čím dokázali, že sú kvalitne pripravení na maturitnú skúšku z teoretickej časti odbornej zložky.

Strana 1 z 43

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill