Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 15. apríl 2024
utorok, 28 máj 2019 13:56

Stravovanie žiakov v školskej jedálni

 • Každý ubytovaný žiak má možnosť stravovať sa v školskej jedálni, ktorá je súčasťou školského internátu a SZŠ.
 • Zo zdravotného hľadiska je vhodné, aby sa všetci žiaci pravidelne stravovali.
 • Prihlásiť sa na stravu v školskej jedálni je možné iba u vedúcej ŠJ. Strava je poskytnutá po zaplatení a obdŕžaní stravných lístkov.
 • Platba za stravné sa uhrádza priamo u vedúcej ŠJ.
 • Stravné lístky si žiak podpíše na zadnej strane, lístok označí dátumom a číslom vybratého jedla. Na obed je možnosť výberu z troch druhov jedla, z toho jedno je bezmäsité.
 • Odhlásiť sa zo stravy je možné u vedúcej školske jedálne deň vopred do 18:00 hod.
 • Jedlo sa v jedálni vydáva v určitú dobu podľa stanovenej organizácie výdaja.

Výdaj raňajok:
06:00 – 07:30 hod.

Výdaj obedov:
11.15 – 14:25 hod.

Výdaj večere:
17:15 – 18:00 hod.

 • Do jedálne vstupuje žiak riadne oblečený a upravený. Jedlo sa vydáva na príslušný, označený stravný lístok.
 • Varené jedlo sa konzumuje výhradne v jedálni, pričom sa dodržuje kultúra stravovania, čistota a poriadok.
 • Každý žiak svojim správaním a rešpektovaním pokynov zamestnancov kuchyne, pedagógov v jedálni prispieva k dobrej úrovni a kultúre stolovania.
 • Žiak jedlo nevynáša do ŠI, nevynáša taniere a iný materiál. V prípade, že nemôže prísť na obed a jedlo prevezme niekto iný, donesie si svoje vlastné plastové nádoby na jedlo.

Poplatok za celodennú stravu je: 4,00 eur

raňajky: 0,71 eur
desiata: 0,60 eur
obed: 1,40 eur
olovrant: 0,40 eur
večera: 0,89 eur

 

Čítané 10661 krát
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill