Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 22. júl 2019

Ministerstvo školstva sa podieľalo na príprave Národnej stratégie zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti. Čitateľská gramotnosť sa považuje za existečnčnú a základnú kompetenciu.

Cieľom výchovy k manželstvu a rodičovstvu (ďalej VMR) je utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. Jednotlivé jej časti definované v osnovách sa vyučujú podľa vhodnosti a potreby na viacerých predmetoch. Je v kompetencii každého/ej učiteľa/ky kedy, v akom rozsahu a ako bude realizovať jej úlohy a ciele.

9. september je každoročne venovaný Medzinárodnému dňu povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme (FAS).

Svoju cestu si sami tvoríme, vymýšľame, žijeme. Niekedy zblúdime, zídeme na neschodný chodníček, nájdeme sa v slepej uličke, ale treba nájsť odvahu vrátiť sa a pokračovať vo vytýčenom smere. Na ceste životom nás môžu stretnúť šikana, alkohol, drogy, fajčenie, AIDS, zlí kamaráti, krízy, konflikty, stresy...

Najlepšou obranou proti nástrahám života je vybudovať si svoju osobnosť a stále ju zdokonaľovať.“

Hlavným poslaním študijného odboru zdravotnícky asistent je vychovávať a vzdelávať študentov s dôrazom na humanizáciu ošetrovateľskej starostlivosti.

Súčasná zmena obsahu predmetu slovenský jazyk a literatúra kladie dôraz nielen na tvorbu jazykových prejavov, ale aj na prácu s informáciami, na rozvoj kritického myslenia, na čitateľskú gramotnosť či schopnosť argumentovať.

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.
Rozumiem