Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
utorok, 28. jún 2022

Environmentálna výchova ako prierezová téma je povinnou súčasťou školského vzdelávania.

Cieľom environmentálnej výchovy je rozvíjanie vzťahu k prírode, pochopenie ekologických dejov, zákonitostí, environmentálnych problémov.

štvrtok, 17 september 2020 13:14

Výchova k ľudským právam

Napísal(a)

Vedomosti a zručnosti v oblasti ľudských práv nám pomáhajú tvoriť postoje a hodnoty ako napríklad zmysel pre zodpovednosť za vlastné činy, odhodlanie pracovať na osobnom rozvoji a sociálnych zmenách.

Plán činnosti koordinátora finančnej gramotnosti bol vypracovaný v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 2019/2020 (1.5.16 Finančná gramotnosť) a Národným štandardom finančnej gramotnosti (NŠFG) verzia 1.2 (http://www.minedu.sk/regionalne-skolstvo/).

pondelok, 18 september 2017 14:19

Environmentálna výchova

Napísal(a)

9. september je každoročne venovaný Medzinárodnému dňu povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme (FAS).

Strana 1 z 2
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.