Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
štvrtok, 13. jún 2024
štvrtok, 14 september 2023 12:55

Environmentálna výchova

Napísal(a)

Čitateľskú gramotnosť (ČG) vo všeobecnosti definujeme ako „porozumenie, používanie a uvažovanie o písomných textoch, aby jedinec dosiahol svoje ciele, rozšíril si vedomosti a potenciál a aby sa zúčastňoval života v spoločnosti.“ (PISA)

Strana 1 z 2
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill