Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
štvrtok, 30. máj 2024

História školy (8)

piatok, 20 jún 2014 00:00

Školský rok 2011/2012

2.septembra sme začali nový šk. rok tradične v aule školy .Slávnostný príhovor predniesla riaditeľka školy PhDr. Marcela Griščíková.

pondelok, 06 február 2012 00:00

Školský rok 2010/2011

2.9.2010 sa odštartoval 41. školský rok v histórii školy, ktorý slávnostne otvorila riaditeľka školy PhDr. Marcela Griščíková. Žiaci nastúpili na vyučovanie hneď v tretí septembrový deň.

nedeľa, 05 február 2012 01:00

Školský rok 2009/2010

V poradí 40. školský rok sa slávnostne otvoril 2.9.2009 príhovorom riaditeľky školy PhDr. Marcely Griščíkovej pre sedem tried v odbore zdravotnícky asistent. Zároveň pani riaditeľka predstavila nových pedagógov.

pondelok, 06 február 2012 15:02

Školský rok 2008/2009

2. septembra sme začali nový školský rok slávnostným otvorením riaditeľkou školy. 10.septembra poctil návštevou našej školy prezident Slovenského orla Ing.J.Gálik. Svetový deň prvej pomoci podporili žiaci našej školy pod vedením Mgr.J.Doležiovej.

pondelok, 06 február 2012 15:01

Školský rok 2007/2008

V úvode nového školského roka zavítali k nám hostia zo SZŠ a VOŠ v Kladne. Tento pobyt sa uskutočňuje vďaka našej absolventke,ktorá pôsobí na ako odborná zástupkyňa na SZŠ v Kladne Mgr.Jana Uhrová.

nedeľa, 05 február 2012 01:00

Školský rok 2006/2007

4.septembra sa začal 36 .šk rok v histórii SZŠ. Do učiteľských radov pristúpila Mgr.Jana Doležiová, absolventka našej školy. V úvode školského roka sme sa tradične zúčastnili podujatí pri príležitosti Pamätného dňa školy.

sobota, 19 december 2009 00:00

Školský rok 2005/2006

1.9.2005 bola vedením školy poverená Mgr. Alžbeta Fedorjaková.Tá do funkcie zástupcu školy poverila PhDr.Marcelu Griščíkovú,ktorá sa od 1.9.2010 stala riaditeľkou školy. V šk.roku 2005/2006 žiaci sa zapájajú do súťaží a podujatí v rámci mesta a regiónu.

Výchovno – vzdelávací proces na SZŠ Humenné začal po jej založení od šk.r. 1970/1971.
Prvým riaditeľom školy bol Jozef Chaba, prom. filológ. Po jeho tragickej smrti dočasným zastupovaním bývalého riaditeľa bola poverená Berta Chabová.

Školský kalendár

Najnovšie články

  • 1
  • 2
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill