Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
streda, 29. november 2023

Ohodnotiť túto položku
(17 hlasov)

mprvsreuefrr

Stredná zdravotnícka škola, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom na praktickom vyučovaní“.

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že  v tajnom hlasovaní v doplňujúcich voľbách zo dňa
23. 11. 2023 bola zvolená za člena Rady školy pri SZŠ Humenné pani Mgr. Ingrid Hivková. 

Predseda RŠ Slávka Knapčoková

pondelok, 27 november 2023 09:27

Riaditeľské voľno dňa 8.12.2023

Napísal(a)

   V súlade s § 150 odst. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. udeľujem žiakom SZŠ Humenné v dennej a v externej forme štúdia riaditeľské voľno dňa 8. decembra 2023 z prevádzkových dôvodov.

   Riadne vyučovanie pre všetkých žiakov školy bude pokračovať od 11.decembra 2023 v súlade s platným rozvrhom hodín.

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Dňa 15.nomembra sa na našej škole konal 11.ročník súťaže v poskytovaní prvej pomoci pre žiakov 9.ročníkov ZŠ.

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Ľudskosť, empatia a aktívny záujem o iného človeka spočíva v tom, ako dokážeme vnímať potreby iných a aký postoj k nim vieme zaujať.

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Do projektu Záložka spája školy sa zapájame od jeho vzniku. Vždy v septembri sa žiaci dozvedia tému. V tomto roku to bola téma Hrdinovia detektívnych románov.

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Dňa 11.10.2023 sa na našej škole opäť uskutočnil školský turnaj vo vybíjanej dievčat, ktorý usporiadali členovia Školského parlamentu.

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Jeden z jesenných mesiacov – október, nám pripomína našich seniorov. Je venovaný úcte k starším.

Strana 1 z 104

Najčítanejšie články

  • 1
  • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

po logo

ISIC

Zmudri do skol banner

np pop ii farebne

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill