Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
štvrtok, 14. december 2017

Virtuálna prehliadka

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Posledný novembrový deň sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Do súťaže sa prihlásilo vyše 20 žiakov, ktorí si chceli zmerať sily vo vedomostiach z materinského jazyka.

07. dec 2017 07:23

November v ŠI

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Aj v mesiaci november pripravila Rada školského internátu viacero aktivít  pre žiakov bývajúcich v školskom internáte. V telocvični našej školy sa uskutočnil volejbalový zápas, kreatívne zručnosti sme preukázali pri výrobe adventných vencov, pri vianočnej výzdobe priestoroch školského internátu.

06. dec 2017 14:06

Ponuka na prenájom

Napísal(a)

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

Ohodnotiť túto položku
(7 hlasov)

Na pozvanie pedagógov Špeciálnej základnej školy internátnej pre telesnej postihnutých a Praktickej školy v Ptičom sme po necelom roku zavítali medzi ich žiakov s prezentáciou ukážok prvej pomoci (PRP).

Ohodnotiť túto položku
(8 hlasov)

Dňa 23. novembra 2017 sa na Strednej zdravotníckej škole v Humennom už niekoľkýkrát otvorili brány Európskeho dňa rodičov a škôl. Žiaci znázorňovali kultúru jednotlivých krajín Európskej únie - Slovenskej republiky, Českej republiky, Nemecka, Francúzska, Talianska, Grécka a Írska.

05. dec 2017 14:49

Za srdcom do Košíc

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Študenti externej formy štúdia II. D triedy sa zúčastnili v rámci výučby OAD exkurzie vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Košiciach. VÚSCH a. s. je zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializovanej nemocnici a ambulanciách.

Ohodnotiť túto položku
(7 hlasov)


V tomto školskom roku sa naša škola prvýkrát zapojila do 11. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS. Kampaň realizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline s podporou MŠVVaŠ SR, v rámci rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2017, pod záštitou Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.

Ohodnotiť túto položku
(7 hlasov)

Deň otvorených dverí sa na našej škole uskutočnil 24.11.2017. Tematicky bol zameraný na prezentáciu jednotlivých odborných vyučovacích predmetov. Žiaci preukázali svoje zručnosti a vedomosti v predmetoch prvá pomoc, základy ošetrovania a asistencie, anatómia a fyziológia.

Strana 1 z 61

Najčítanejšie články

  • 1
  • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

DOFE

Škola priateľská k deťom

ISIC

Školský kalendár

Školský Internát

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill