Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
piatok, 25. september 2020

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V súlade s platným opatrením a rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR a usmernením ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak predkladá po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia.

piatok, 18 september 2020 12:20

Oznámenie k vstupu cudzích osôb do budovy školy

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka. Cudzia osoba na základe udelenia výnimky pred vstupom do priestorov školy si nasadí rúško, uskutoční dezinfekciu rúk, zmeria sa mu telesná teplota a vyplní písomné čestné prehlásenie o bezinfekčnosti.
Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných rodín sa odporúča využívať dištančný spôsob komunikácie (mailom, písomne a pod.).

streda, 23 september 2020 11:03

MATURITA 2021

Napísal(a)
štvrtok, 10 september 2020 14:36

Hviezdoslavov Kubín 2020

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Vihorlatské múzeum v Humennom 9.septembra 2020 bolo miestom 66. ročníka okresnej súťaže v umeleckom prednese.

Oznamujeme žiakom, ktorí majú záujem poberať sociálne štipendium, že môžu o štipendium požiadať riaditeľstvo školy. Tlačivo žiadosti si môžu žiaci vyzdvihnúť na sekretariáte školy.

Oznam

Napísal(a)

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Strana 1 z 78

Najčítanejšie články

  • 1
  • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

LogoESF

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

DOFE

Škola priateľská k deťom

ISIC

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.