Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 18. január 2021

piatok, 08 január 2021 10:46

Oznam Doporučený

Napísal(a)

Vyučovanie po vianočných prázdninách, od 11. januára 2021 do odvolania, prebieha vo všetkých ročníkoch a formách vzdelávania dištančnou formou podľa platného rozvrhu hodín.

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie škola pracuje v obmedzenom režime. Odporúčame žiakom, rodičom a návštevníkom školy, aby pri prípadnom vybavovaní agendy uprednostňovali telefonicky alebo mailový kontakt.

nedeľa, 11 október 2020 20:00

OZNAM PRE ŽIAKOV ŠKOLY Doporučený

Napísal(a)

Oznamujeme všetkým žiakom školy v dennej i v externej forme štúdia, že od 12.10.2020 na základe rozhodnutia ministra školstva číslo 2020/17294:1-A1810, sa na SZŠ Humenné do odvolania realizuje online dištančné vzdelávanie.
Online dištančné vzdelávanie sa bude uskutočňovať v súlade s platným rozvrhom hodín jednotlivých tried prostredníctvom aplikácie uvedenej v internom pokyne riaditeľky školy. Triedni učitelia informujú žiakov o postupe zapojenia žiakov do vzdelávania.

piatok, 18 september 2020 12:20

Oznámenie k vstupu cudzích osôb do budovy školy

Napísal(a)

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka. Cudzia osoba na základe udelenia výnimky pred vstupom do priestorov školy si nasadí rúško, uskutoční dezinfekciu rúk, zmeria sa mu telesná teplota a vyplní písomné čestné prehlásenie o bezinfekčnosti.
Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných rodín sa odporúča využívať dištančný spôsob komunikácie (mailom, písomne a pod.).

piatok, 15 január 2021 12:08

Zmeny v  termínoch Maturity 2021

Napísal(a)
piatok, 15 január 2021 12:00

Oznam - sociálne štipendia

Napísal(a)

Oznamujeme všetkým žiakom – poberateľom sociálneho štipendia, aby do 22. 2. 2021 predložili kópiu výpisu z vysvedčenia za 1. polrok 2020/2021 z dôvodu prehodnotenia výšky poskytovaného štipendia, príp. aj iné doklady, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie štipendia. Výpis je potrebné predložiť Ing. Vovčkovej.

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
utorok, 01 december 2020 00:01

Stužková ZA IV.B v modernom šate

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(20 hlasov)

„Navždy sa zachová v pamäti stužková...“ Takto znie text, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou každej stužkovej slávnosti. Je to absolútna pravda. Tá naša sa uskutočnila v trochu netradičnej forme.

Strana 1 z 79

Najčítanejšie články

  • 1

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

LogoESF

Škola priateľská k deťom

ISIC

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.