Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 15. apríl 2024

Odborná stáž v Třebíčí (30)

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Naša odborná stáž sa blíži ku koncu. V posledný deň sme absolvovali exkurziu v Domove pre seniorov Třebíč, Koutkova - Kubešova, príspevková organizácia, kde sme sa zoznámili s prostredím, personálom a obyvateľmi domova. Vznikol spojením predchádzajúcich dvoch domovov pre dôchodcov. Poslaním spomínaného zariadenia je poskytovať nepretržitú starostlivosť (pobytové sociálne služby) seniorom.

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Deň sme začali štandardne, a to prácou na pridelených oddeleniach. Získali sme podklady pre spracovanie svojich úloh. Veľmi sme sa tešili na exkurziu na anesteziologicko-resuscitačnom oddelení (ďalej ARO).

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Dnes sme navštívili hemodialyzačné stredisko, ktoré je súčasťou interného oddelenia. Stredisko vykonáva: hemodialýzu, peritoneálnu dialýzu a taktiež prípravu pacientov na transplantáciu obličiek. Oddelenie zabezpečuje nepretržitú prevádzku 7 dni v týždni s ôsmymi lôžkami.

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Dnes sme cestovali vlakom do Rajhradu, v ktorom sa nachádza Dom liečby bolesti s hospicom sv. Jozefa v Rajhrade. Je to neštátne cirkevné a zároveň aj zdravotnícke zariadenie. Patrí k najväčším hospicom v Českej republike.

pondelok, 08 jún 2015 00:00

Mobility Třebíč, tretí turnus - ôsmy deň

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Dnes sme sa zapojili do vyučovacieho procesu v škole. Rozdelili sme sa do tried a mohli sme si vybrať vyučovacie hodiny somatológie, matematiky, psychológie, informatiky, českého a anglického jazyka. Bolo zaujímavé sedieť s českými žiakmi v laviciach a počúvať výklad v českom jazyku.

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

V tento víkendový deň sa nám menil učiteľský dozor. Rozlúčili sme sa s pani učiteľkou PhDr. Baníkovou a privítali sme pani učiteľku PhDr. Chaľovú, s ktorou sme navštívili Mahenovo divadlo v Brne.

Strana 1 z 5
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill