Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 15. apríl 2024

Výchova k manželstvu a rodičovstvu (2)

utorok, 05 september 2023 07:16

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Napísal(a)

Výchova k manželstvu a rodičovstvu je zacielená na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. Bazálnym východiskom je uvedomovanie si, že človek je spoločenská bytosť rozvíjajúca vzťahy. Ciele VMR:

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill