Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
piatok, 03. apríl 2020
utorok, 09 september 2014 00:00

Zamestnanci školy

Napísal(a)

Vedenie školy:

 • PhDr. Griščíková Marcela – riaditeľka školy
 • Mgr. Fedorjaková Alžbeta – zástupkyňa riaditeľky školy
 • Mgr. Sivulková Nataša – vedúca praktického vyučovania
 • Buríková Mária – vedúca ekonomických a hospodárskych činností
 • Mgr. Ivancová Ľudmila – vedúca vychovávateľka

Členovia pedagogického zboru:
Všeobecno - vzdelávacie predmety:

 • Mgr. Blaha Peter
 • Mgr. Gémešová Zuzana
 • PaedDr. Chalachan Ondrej ThLic.
 • Mgr. Kovaľ Peter
 • Mgr. Leško Ján
 • RNDr. Mačošková Adriana
 • Mgr. Sochaničová Ľubica
 • PhDr. Šafranová Jana
 • Mgr. Šmotláková Zuzana
 • Ing. Tovarňák Marián
 • PaedDr. Zavadská Gabriela


Odborné predmety:

 • PhDr. Balická Denisa
 • PhDr. Baníková Slavomíra
 • PhDr. Bochová Alexandra
 • PhDr. Csomosová Miroslava
 • Mgr. Doležiová Jana
 • Mgr. Fedorjaková Alžbeta
 • PhDr. Chaľová Radoslava
 • Mgr. Chocholová Anna
 • Mgr. Kalábová Jana
 • Mgr. Knapčoková Slávka
 • Mgr. Kowalská Adriana
 • Mgr. Kráľová Slávka
 • MUDr. Máchová Eva, MPH.
 • Mgr. Sivulková Nataša
 • PhDr. Sklenčárová Jana
 • MUDr. Sovšáková Anna
 • Mgr. Švigárová Ivana
 • MUDr. Zrelák Ján

Externí pedagogickí zamestnanci:

 • MUDr. Emmel Marek
 • Mgr. Halásová Ľubica
 • Mgr. Melichová Valéria
 • MUDr. Telin Viktor


Technicko – hospodárski pracovníci:

 • Buríková Mária – vedúca úseku ekonomických a hospodárskych činností
 • Dančová Mária – upratovačka, vrátnička
 • Komanová Anna – sekretárka, pokladníčka
 • Pasternáková Elena - upratovačka
 • Stanislavská Eva – upratovačka, vrátnička
 • Ing. Tovarňák Marián – správca siete
 • Ing. Uramová Eva – odborný referent - ekonóm
 • Verba Marián – údržbár, školník
 • Ing. Vovčková Anna – personalistika a mzdy

Externí zamestnanci:

 • Dudičová Anna – upratovačka NsP


Školský internát:

 • Vasiľková Mária – vychovávateľka

 

Čítané 18639 krát
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.