Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
sobota, 01. október 2022

Výchovný a kariérový poradca (2)

vkp1

PhDr. Jana Sklenčárová

konzultačné hodiny:

 • pondelok 7:45 -10:15 h., 13:15 - 14:00 h v prípade potreby podľa dohody
 • utorok   9:30 -10:15 h. v prípade potreby podľa dohody

miestnosť: kabinet výchovného poradcu , 2 poschodie, č. dverí 313
email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 

Výchovné poradenstvo

zahŕňa:

 • poradenskú činnosť – v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie problémového správania sa detí a mládeže;
  - poradenstvo pedagogickým pracovníkom, hlavne triednym učiteľom pri riešení konfliktných situácií a zabezpečovaní spolupráce s príslušnými inštitúciami
 • konzultačnú činnosť – pre žiakov a ich zákonných zástupcov pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania
 • koordinačnú činnosť – zameranú na sprostredkovanie prepojenia školy s poradenskými a odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o mládež( CPPPaP v Humennom , ÚPSVaR, VŠ, školská psychologička ...)                                                 

 vkp2

,, Voľba povolania je jednou z najdôležitejších volieb v živote človeka.“

Pascal

Kariérové poradenstvo 

 • predstavuje aktivity zamerané na pomoc študentom našej školy pri voľbe vzdelávania, odbornej prípravy a povolania/zamestnania/
 • poskončení strednej školy je dôležité určiť si cieľ 

           / štúdium na vysokej škole, zamestnať sa , vycestovať do zahraničia/

 • výber vysokej školy znamená pre absolventa strednej školy krok, ktorý ovplyvňuje jeho budúcu pracovnú i osobnú kariéru, ide o cyklický prístup zameraný nielen na žiakov, ktorí sa nevedia rozhodnúť pri voľbe štúdia/povolania, ale aj na žiakov, ktorí si chcú potvrdiť svoje rozhodnutie

 

Možnosti štúdia na vysokých školách 

 • SCIO testy- NPS – národné porovnávacie skúšky

Na stránke nájdete zoznam vysokých škôl, ktoré vyžadujú tieto skúšky, termíny a miesta konania sa skúšok.

Prihlásiť sa môžete na ktorýkoľvek termín. Aj pred podaním prihlášky na samotnú školu. Ak prídete viackrát, započíta sa vám len najlepší výsledok .

Scio - Termíny a miesta skúšok - Kedy a kde skúšky prebehnú https://www.scio.sk/nps/terminy-a-miesta.asp

Otestujte sa:

https://www.emiero.sk/typologie-osobnosti/

https://www.emiero.sk/test/60/

https://www.emiero.sk/test/20/

 

utorok, 07 september 2021 10:04

Milí žiaci!

Napísal(a)

Školský rok 2021/2022 je už v plnom prúde. Roztočil sa kolotoč učenia a školských povinností. Čakajú nás mesiace systematickej a cieľavedomej práce.

Počas školského roka sa Vám nemusí všetko podariť. Preto, ak budete mať problém akéhokoľvek charakteru, obráťte sa na výchovnú poradkyňa, ktorá je tu pre Vás.

utorok, 02 november 2010 00:00

Aký má byť výchovný poradca...?

Napísal(a)
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.