Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 15. apríl 2024

Prevencia šikanovania (2)

streda, 13 marec 2019 07:47

Nahlásenie šikanovania

štvrtok, 10 január 2019 07:09

Dôležité kontaktné údaje

KONTAKTNÉ ÚDAJE INŠTITÚCIÍ, KTORÉ SA ZAOBERAJÚ PREVENCIOU A RIEŠENÍM ŠIKANOVANIA

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill