Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 24. január 2022
pondelok, 16 august 2021 10:37

Moje skúsenosti zo stáže na interno-neurologickej JIS

Napísal(a) Sonia Sotáková, ZA III. B
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Moju trojtýždňovú prax v Karlovarskej krajskej nemocnici a.s. absolvujem na interno-neurologickej jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS). Interno-neurologická JIS je špecializované pracovisko nemocnice.

Poskytuje starostlivosť pacientom s vážnymi a život ohrozujúcimi stavmi, ktorí vyžadujú stály a odborný monitoring a pomoc prostredníctvom špeciálneho vybavenia a liečby. Jednotka intenzívnej starostlivosti má 7 plne prístrojovo vybavených lôžok a box s jedným vybaveným lôžkom pre infekčného pacienta.

Najčastejšie na JIS ošetrujeme pacientov, ktorí sú po intracerebrálnom krvácaní, mozgovej ischémii, žilovej trombóze, s mozgovým abscesom, v akútnych spinálnych stavoch, stavoch svalovej slabosti, po epileptickom záchvate, pri respiračnom zlyhávaní, po infarkte myokardu, pri závažných štádiách ochorení obličiek, pečene, v diabetickej kóme. V priebehu dňa sa na JIS podľa aktuálneho zdravotného stavu chorých uskutoční aj niekoľko príjmov pacientov, ale i preloženie na iné pracoviská. Práca je preto dynamická. Vyžaduje si u personálu zručností pri rôznych postupoch intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti, pri podávaní rôznych foriem medikácie, príprave chorého i pomôcok, ale i asistencie lekárovi pri rôznych špeciálnych výkonoch. Zapájam sa do všetkých výkonov základnej ošetrovateľskej starostlivosti. Spoznávam systém a postupy práce s pacientmi v akútne závažných stavoch. Spolupracujem so sestrami pri plnení vyšetrovacích a liečebných plánov u pacientov. Samostatne odoberám žilovú i kapilárnu krv, aplikujem podkožné injekcie, zabezpečujem podávanie liekov per os, aplikáciu kyslíka atď. S viacerými špecializovanými postupmi som sa prvýkrát stretla práve na tomto pracovisku. Ide napríklad o zavedenie tepnovej kanyly, ktorá slúži na odbery krvi na vyšetrenia i na podávanie liekov priamo do krvného obehu. Chorý v ohrození života potrebuje mať vždy zabezpečený dobrý a funkčný cievny prístup. Mala som možnosť sledovať i zavádzanie centrálneho žilového katétra zavedeného do podkľučnej žily. Umožňuje tiež podávanie liečiv priamo do obehu, ale i meranie centrálneho žilového tlaku. Poukazuje na tlak krvi vo veľkých žilách pred vstupom do pravej predsiene srdca a na zhodnotenie funkcie pravej srdcovej komory. Nepriamo i na stav hydratácie organizmu. Mala som možnosť vidieť i realizáciu hemodialýzy.
Na stáži sa každým dňom niečomu novému priučím. Je to úžasná skúsenosť pre mňa i moje spolužiačky. A moje odporúčanie ostatným spolužiakom i žiakom v nižších ročníkoch? Keď dostanete možnosť zúčastniť sa odbornej stáže, tak neváhajte a choďte do toho.

Čítané 608 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.