Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
utorok, 27. február 2024
pondelok, 24 október 2022 23:04

Emergency- vždy v pohotovosti

Ohodnotiť túto položku
(8 hlasov)

Ahojte, volám sa Nina a vďaka grantovému programu Erasmus +, absolvujem najbližšie tri týždne praxe v Karlovarskej krajskej nemocnici na oddelení Emergency- urgentný príjem.


Moja prax začala postupným zoznamovaním sa s oddelením a jeho jednotlivými časťami - Emergency expektace, Emergency crash room, zákrokový sál a izolačná izba. Tieto časti sú vybavené siedmimi monitorovacími lôžkami pre pacientov so závažnými ochoreniami vyžadujúce neodkladné ošetrenie. Lôžka majú prístrojovú techniku a iné pomôcky zabezpečujúce komplexnú resuscitačnú starostlivosť určenú pre pacientov, ktorí sú ohrození zlyhávaním životne dôležitých funkcií. Na Emergency prichádzajú pacienti vždy v sprievode posádok RZP. Pracuje tu lekár OARIM a sestry, ktoré majú špecializáciu v odbore anestéziológie a intenzívnej medicíny. Podľa charakteru ochorenia je k pacientovi privolaný konziliárny lekár príslušného odboru (neurológ, chirurg a pod.) Ďalšou časťou Emergency sú akútne ambulancie, kam sú umiestnení pacienti, ktorí potrebujú akútne ošetrenie pre novovzniknutý zdravotný problém a to v základných odboroch – chirurgia, ortopédia, neurológia, interné. Medzi týmito priestormi môže dochádzať k fluktuácii pacientov podľa ich závažnosti. Na oddelenie k nám boli privážaní pacienti s diagnózami epileptický záchvat, dýchavičnosť, vertigo, náhla cievna mozgová príhoda a iné.
Počas tejto skúsenosti som mala príležitosť nielen získať nové vedomosti a zručnosti ako napríklad: odber venóznej krvi Monovette systémom, zhotovovanie 12 – zvodového EKG, zavádzanie permanentného močového katétra, meranie a monitorovanie fyziologických funkcií, príprava a aplikácia infúzií, ale taktiež sa stať súčasťou pracovného kolektívu.
Za túto skúsenosť som neskutočne vďačná. 

Čítané 795 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill