Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
streda, 26. február 2020

Erasmus+ 2016 (30)

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Dnes sme navštívili Mestskú nemocnicu v Ostrave, v ktorej budeme vykonávať odbornú prax v rámci 5. turnusu Erasmus + odbornej stáže. V nemocnici nás privítala pani námestníčka pre ošetrovateľstvo, ktorá nás oboznámila so systémom zdravotníctva v Českej republike.

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Sobota pre niekoho deň ako každý iný, no pre nás bol to náš deň D. Dočkali sme sa a konečne sme cestovali do Ostravy. Cesta bola pomerne dlhá a náročná, ale zvládli sme ju.

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Upozorňujeme žiakov 3. ročníka, že v termíne do 24.6.2016 môžu odovzdať na sekretariáte školy vyplnenú prihlášku na 1. turnus odbornej stáže, konanej v termíne od 17.9.2016 do 1.10. 2016 v meste Třebíč v Českej republike.

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Na Strednej zdravotníckej škole Humenné od 1.7.2014 do 30.6.2016 prebieha realizácia projektu v programu Erasmus+. Vďaka grantovej podpore Európskej komisie mohlo celkom 34 žiakov absolvovať 2-týždňovú zahraničnú odbornú stáž. 

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Erasmus+  Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport.

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu schválila Strednej zdravotníckej škole v Humennom návrh projektu v programe Erasmus+ Kľúčová akcia 1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (Výzva 2016). Škole bude na realizáciu projektu poskytnutý grant Európskej komisie vo výške 39 628,00 €.

Strana 5 z 5

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.