Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
utorok, 16. august 2022
štvrtok, 10 január 2019 07:09

Dôležité kontaktné údaje

Napísal(a)

KONTAKTNÉ ÚDAJE INŠTITÚCIÍ, KTORÉ SA ZAOBERAJÚ PREVENCIOU A RIEŠENÍM ŠIKANOVANIA

Linka detskej istoty  116 111
Linka na pomoc obetiam násilia  0850 111 321
ÚPSVR, odd. sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurately:
Humenné  057 2440 600
Snina  057 2441 620
Polícia (akútny problém)  158
PZ Humenné (stála služba):
Humenné  057 775 3333
Snina  057 762 333
Okresná prokuratúra Humenné  057 2836111
www.detstvobeznasilia.gov.sk
www.facebook.com/NKSpreRPNnD/ pre riešenie problematiky násilia na deťoch
Čítané 3517 krát
Viac z tejto kategórie: Nahlásenie šikanovania »

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.