Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
štvrtok, 02. február 2023
piatok, 16 december 2022 12:03

Odborná exkurzia v Nemocnici novej generácie

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Prváci už majú svoje adaptačné dni za sebou. Navzájom sa spoznali, vznikli nové priateľstvá a pomaly sa dostávajú k vedomostiam a zručnostiam, ktoré ich privedú k úspešnému vykonávaniu zdravotníckeho povolania.

V predmete ošetrovateľstvo sa oboznámili s ošetrovacou jednotkou a prácou na jednotlivých oddeleniach. Keďže je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, dňa 9.12.2022 sa žiaci tried PS I.A a PS I.B sa zúčastnili odbornej exkurzie v Nemocnici novej generácie v Michalovciach. Absolvovali prehliadku OAMIS (Oddelenia anesteziológie a intenzívnej starostlivosti). Na lôžkovej starostlivosti zabezpečuje resuscitačnú liečbu kriticky chorých pacientov, u ktorých hrozí zlyhanie alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov, čo si často vyžaduje prístrojovú podporu alebo prístrojovú náhradu ich činnosti. Odborným vedením tejto časti exkurzie bola poverená vedúca sestra OAMIS.

Urgentný príjem nemocnice poskytuje nepretržitú a komplexnú medicínsku starostlivosť lekárov a sestier rôznych špecializácii. Zahŕňa expektačnú miestnosť, sadrovňu, „crash room“, t.z. miestnosť urgentné ošetrenie pacientov a jednotlivé ambulancie. Na urgentnom príjme prebieha tzv. triáž, čo znamená triedenie pacientov podľa závažnosti zdravotného stavu.
Druhou časťou exkurzie bola prehliadka klastra Matka a dieťa, ktorý zahŕňa gynekologicko-pôrodnícke, neonatologické a pediatrické oddelenie. Vedúca klastra poskytla žiakom široké spektrum informácií a popísala priebeh komplexnej starostlivosti o tehotnú ženu, rodičku a deti od narodenia po dovŕšený 19. rok života.
Žiaci kladne ocenili možnosť vidieť bežnú každodennú prácu na jednotlivých pracoviskách a získané poznatky budú prínosom pre ich ďalšie vzdelávanie a praktickú činnosť. Za umožnenie odbornej exkurzie sa chceme poďakovať vedeniu Nemocnice Š. Kukuru v Michalovciach.

 

Čítané 252 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.