Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
utorok, 27. február 2024
utorok, 21 november 2023 21:46

SÚŤAŽ V POSKYTOVANÍ PRVEJ POMOCI

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Dňa 15.nomembra sa na našej škole konal 11.ročník súťaže v poskytovaní prvej pomoci pre žiakov 9.ročníkov ZŠ.

Sme škola, v ktorej sa žiaci pripravujú na svoje budúce povolanie a prvá pomoc ako vyučovací predmet je u nich dôležitá nielen z hľadiska ľudského no aj z hľadiska profesijného. V škole okrem vyučovania tohto predmetu robíme aj aktivity pre ZŠ. Jednou z nich je aj súťaž v poskytovaní prvej pomoci pre žiakov ZŠ, kde si žiaci majú možnosť porovnať svoje vedomosti a zručnosti v prvej pomoci. Okrem testov, kde súťažiaci preukázali svoje vedomosti, absolvovali aj modelové situácie. Študenti našej školy denného a externého štúdia si pripravili pre žiakov stanovištia, kde prakticky si vyskúšali úkony prvej pomoci ako KPR, prvá pomoc pri epilepsii či uštipnutí včelou. Jednotlivé úlohy boli hodnotené odbornou porotou.

Súťaže sa zúčastnilo jedenásť 3-členných družstiev. Víťazstvo si odnieslo družstvo zo ZŠ SNP z Humenného. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo zo ZŠ Laboreckej z Humenného. Tretie miesto patrilo ZŠ Jána Švermu z Humenného.
Motiváciou, ktorá mládež privedie k prvej pomoci, je zážitok zo súťaže. Ďakujem všetkým školám, ktoré sa zúčastnili súťaže a už teraz sa tešíme na nasledujúci ročník.

 

 

Čítané 344 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill