Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 15. apríl 2024
nedeľa, 25 február 2024 20:21

Zuzana – úspešná riešiteľka v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl, je organizovaná ako postupová súťaž a je vyhlasovaná každoročne.

Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

Do tejto súťaže sa zapája naša škola od jej vzniku. Prváci a druháci súťažia v kategórii B a tretiaci a štvrtáci v kategórii A. Aj v tomto šk. roku sa uskutočnilo v decembri školské kolo.
Prvého februára sa v Prešove na Gymnáziu Jána Adama Raymana uskutočnilo krajské kolo olympiády. Táto olympiáda je určená pre gymnazistov i žiakov odborných škôl. Našu školu reprezentovali v A kategórii Zuzana Konkoľová z PS IV.A a Júlia Iľková z PS II.B.

Skvelý výsledok dosiahla Zuzka K., ktorá sa stala úspešnou riešiteľkou a v silnej konkurencii obsadila štvrté miesto. K tomuto výsledku jej srdečne blahoželáme a samozrejme ďakujeme za odvahu.
Pochvalu si zaslúži aj Júlia, ktorá získala cenné skúsenosti.
Súťažilo sa v teste zameranom na čitateľskú gramotnosť a gramatiku ,v transformácii textu a v prednese prejavu.

Čítané 275 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill