Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
štvrtok, 04. jún 2020
streda, 12 jún 2019 20:35

Hospic nesľubuje uzdravenie, ale rovnako neberie nádej...

Napísal(a) Gregor Karas, ZA III.B
Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)

Hospic je zdravotnícke zariadenie pre dlhodobo chorých a zomierajúcich ľudí, v ktorom je kladený dôraz na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti.

Myšlienka zriadenia hospicu vychádza z úcty k človeku ako k jedinečnej a neopakovateľnej bytosti a z jeho potrieb: biologických, psychologických, sociálnych a duchovných.
V rámci našej stáže v Mestskej nemocnici Ostrava sme v slnečný utorok poobede navštívili Hospic Sv. Lukáša Ostrava – Výškovice. Poslaním tohto hospicu je poskytovanie špecializovaných zdravotných hospicových služieb. K hospicovej paliatívnej liečbe sú prijímaní klienti v terminálnom štádiu života, u ktorých už boli vyčerpané všetky možnosti liečby. Postupujúca choroba ich ohrozuje na živote, zdravotné problémy si vyžadujú liečbu symptomatickú, ale nevyžadujú pobyt na lôžku v nemocnici a domáca starostlivosť nie je možná, je nedostačujúca, alebo pre rodinu nezvládnuteľná. Hospic garantuje, že človek nebude trpieť neznesiteľnou bolesťou, že bude vždy rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť, a že v posledných chvíľach nebude sám.
Starostlivosť v hospici je financovaná zo zdravotného poistenia, z príspevkov pacientov a sponzorských darov. Kapacita hospicu je pre 30 klientov trpiacich prevažne na nevyliečiteľné onkologické choroby. Pre nich je tu okrem zdravotníckeho personálu aj sociálna pracovníčka, duchovný pracovník a psychológ. Každá štandardne vybavená jednolôžková izba má aj prístelku pre rodinného príslušníka, keby chcel so svojím blízkym ostať aj cez noc. Neobmedzené návštevy sú samozrejmosťou. K dispozícii je aj spoločenská miestnosť a kaplnka, kde sa môžu klienti oddávať duchovnu. Nechýba pripojenie na internet, rôzne podujatia, aktivity a prednášky, nielen pre klientov, ale aj ich rodinných príslušníkov. Mobilní klienti môžu relaxovať v prekrásnej a udržiavanej záhrade. Práca v tomto zariadení je veľmi náročná nielen po odbornej stránke, ale hlavne po tej ľudskej. Byť empatický k týmto ľuďom je asi to najdôležitejšie. Ďakujeme Mgr. Gajdošovej, vedúcej sestre zo Slovenska za pútavú exkurziu.

"I život má svoj záver a zaslúži si dôstojnosť..."

 

Čítané 1033 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.