Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
streda, 26. február 2020
utorok, 27 september 2016 13:37

Ako to bolo cez víkend alebo vzdelávanie trochu inak

Napísal(a) Alexandra Romaniuková, ZA IV.B
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Opäť sa prihovárame Vám, ktorí sledujete naše príspevky o priebehu našej odbornej stáže v Třebíči. Počas uplynulého týždňa sme absolvovali odbornú prax v Domovoch pre seniorov.

Zoznamovali sme sa s inými postupmi práce, získavali sme nové vedomosti a nacvičovali zručnosti súvisiace s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti. Veľmi milý a ochotný personál pracovísk nás postupne zasväcoval do rôznych metodík práce s klientmi v oblasti ergoterapie a rehabilitácie.

Na sklonku pracovného týždňa sme sa tešili na voľný víkend a sľubovaný kultúrno-spoločenský program.
V sobotu poobede sme absolvovali prvý zaujímavý výlet. Asi 20 minút cesty autom od Trebíča sme zavítali do mesta Telč, ktoré je od roku 1992 zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Historickú časť mesta totiž tvoria unikátne domy postavené v renesančnom štýle, ktoré sa v pôvodnom stave zachovali až dodnes. V súčasnosti v týchto domoch bývajú občania mesta, ktorí sú však zaviazaní povinnosťou ponechať domy v pôvodnom stave. Po vstupe cez hradby mesta sme sa stali svedkami práve prebiehajúcich slávnosti sv. Václava.
Významnou dominantou a architektonickou pamiatkou mesta je renesančný Telčský zámok. Vďaka citlivému prístupu majiteľov sa pôvodný stav zámku a jeho interiérov zachoval dodnes. Počas prehliadky zámku sme si vypočuli veľmi zaujímavý výklad s vtipnými vsuvkami pani sprievodkyne, ktoré nás príjemne pobavili. Prehliadka zámku sa nám páčila. Dozvedeli sme sa, že zámok je známy aj tým, že je obľúbeným miestom filmovania u mnohých domácich i zahraničných režisérov. Natáčanie svojich filmov situujú práve do priestorov spomínaného zámku. Jedným z nich je aj známy český režisér Zdeněk Troška, ktorý sa pracovne na Telčský zámok opakovane vracia. Napríklad známa rozprávka Z pekla šťastie ako aj klasická Pyšná princezná sa natáčali práve v záhradách a interiéroch zámku. Zaujímavý deň umocnilo aj nádherné letné počasie. Cestou sme prechádzali aj cez obec Dačice, ktorá je známa tým, že sa v nej vyrobila prvýkrát kocka cukru.
Príjemné počasie pokračovalo aj v nedeľu a my sme mohli absolvovať ďalšie časti víkendového programu.
Navštívili sme Informačné centrum Jadrovej elektrárne v Dukovanoch. Je to prvá česká jadrová elektráreň, ktorá so svojimi štyrmi jadrovými reaktormi patrí k najefektívnejším energetickým zdrojom v krajine. V rámci virtuálno-zážitkovej prehliadky procesu výroby jadrovej energie sme sa dozvedeli informácie o jej výrobe z jadrového paliva. Jadrovým palivom je obohatený urán, ktorý sa v podobe malých lisovaných pelet vkladá do hermeticky uzavretých trubiek, čím sa vytvárajú prúty a zväzok prútov tvorí palivovú kazetu. Napríklad sme tiež zistili, že veľmi zjednodušene povedané v jadrovom reaktore prebieha štiepenie izotopu uránu U235. Pri riadenej štepnej reakcii sa uvoľňuje veľké množstvo tepla. Teplo sa viaže sa na vodu, ktorá slúži ako teplonosné médium a cirkuluje pod vysokým tlakom v uzavretom okruhu reaktorov. V ďalšej fáze sa voda mení na páru až o teplote 259˚C. A následne sa pára podieľa na práci rotora v turbíne. Potom sa mechanická energia v generátoroch mení na elektrickú. Napätie z generátorov sa privádza do rozvodnej siete. Každý reaktor má dve turbíny. Prebytočná pára sa odvádza chladiacimi vežami, ktoré môžete vidieť v pozadí na našich fotografiách. Každý reaktor má dve chladiace veže.
Kvôli Jadrovej elektrárni Dukovany bola vybudovaná aj Dalešická priehrada. Funguje na nej vodná prečerpávacia elektráreň, zaisťuje technologickú vodu pre Dukovaný, má protipovodňové využitie a slúži aj ako turistická oblasť. My sme využili možnosť plavby výletnou loďou.
Ďakujeme riaditeľovi školy a pani učiteľkám, ktorí nám počas víkendu venovali svoj voľný čas a sprevádzali nás pri spoznávaní okolia Třebíča.

 

Čítané 3139 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.