Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 28. september 2020
utorok, 27 september 2016 20:49

Každý deň je pre nás iný

Napísal(a) Tibor Murín, ZA IV.B
Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)

Dnešný deň sme začali spoločnými raňajkami v školskej jedálni, po ktorých sme šli na exkurziu do nemocnice. Exkurziou nás sprevádzala námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo a manažérka kvality.

Po úvodnej prezentácii o základných údajoch nemocnice sme zrealizovali prehliadkou jej areálu a jednotlivých oddelení, ktorých je v porovnaní s našou nemocnicou viac.
Mali sme možnosť zoznámiť sa s nasledujúcimi oddeleniami:
Chirurgické oddelenie - zaisťuje komplexnú starostlivosť o chirurgických pacientov. Je rozdelené na ambulantnú a lôžkovú časť. Lôžkovú časť tvoria dve oddelenia štandardné (septické a aseptické), traumatológia a jednotka intenzívnej starostlivosti, na ktorej sú sústreďovaní pacienti po ťažkých operáciách alebo s vážnymi ochoreniami a vyžadujúcu si špeciálnu starostlivosť. Ambulantná časť je tvorená v prízemí chirurgickou ambulanciou, urgentným príjmom a recepciou. Sú tam umiestnené aj odborné ambulancie, napr. endoskopická ambulancia, cievna, stomická poradňa a príjem pacientov na hospitalizáciu. Momentálne je vo výstavbe nový chirurgický pavilón a na stavenisku vládne čulý ruch.
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie – sídli v novopostavenom Pavilóne pre matku a dieťa. Zabezpečuje kompletnú gynekologicko-pôrodnícku starostlivosť. Ročne vykonajú cez 2500 operačných výkonov a zrealizujú 1200 pôrodov. Ambulantná starostlivosť je zameraná na ultrazvukovú diagnostiku, starostlivosť o rizikové tehotenstvo, potermínové gravidity a urogynekológiu. Na šestonedelí je zavedení systém rooming-in, čo je spoločný pobyt matky s dieťaťom 24 hodín denne. Rodičky majú možnosť pôrod absolvovať podľa želania tak, aby bol zachovaný kompletný komfort. Pôrod prebieha v pôrodnom boxe. Pri našej návšteve sa rodilo vo všetkých piatich boxoch.
Detské a novorodenecké oddelenie - zabezpečuje komplexnú diagnostickú a liečebnú starostlivosť pacientom do 19 rokov. Oddelenie disponuje 23 lôžkami štandardnej starostlivosti a 7 lôžkami pre doprovod detí. Súčasťou je aj detská JIS s piatimi lôžkami, materská škola a školská družina, kde deti trávia voľný čas medzi vyšetreniami.
Pľúcne oddelenie - zaoberá sa komplexnou problematikou chorôb dýchacieho ústrojenstva a tuberkulózou. Predmetom odboru je vyhľadávanie, prevencia, epidemiológia, diagnostika, diferenciálna diagnostika, liečba, dispenzarizácia, rehabilitácia, posudková činnosť, výskum chorôb dýchacieho ústrojenstva vrátane tuberkulózy (TBC) všetkých lokalizácií (pľúcna i mimopľúcna forma), nádorov dolných dýchacích ciest, pľúc, pleury, mediastínu, hrudnej steny a bránice a pregraduálnej aj postgraduálnej výučbe v odbore. Integrálnou súčasťou náplne odboru je aj rádiodiagnostika chorôb dýchacieho ústrojenstva (skiagrafia, skiaskopia, tomografia). Taktiež sa tu vyšetruje syndróm spánkového apnoe, čo je zástava dýchania počas spánku trvajúca dlhšie ako na 10 sekúnd.
Rehabilitačné oddelenie - poskytuje komplexnú liečebnú rehabilitačnú starostlivosť pre širokú škálu ochorení všetkých vekových skupín. Starostlivosť zaisťujú nielen na RHB oddelení, ale aj u pacientov pri lôžkach všetkých oddelení nemocnice v nadväznosti na operatívu a liečebné programy. Súčasne sú schopní ošetriť aj obmedzený počet pacientov v ambulantnom sektore. Súčasťou rehabilitácii je aj bazén s vírivkou.
V poobedňajších hodinách nás na Mestskom úrade mesta Třebíč prijal zástupca primátora Milan Zeiberg, ktorý nám porozprával o meste Třebič. Následne sme využili možnosť návštevy Mestskej veže. Po výstupe viac ako 150-timi schodmi sa nám naskytol nádherný výhľad na celé mesto

Čítané 3279 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.