Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 28. september 2020
nedeľa, 02 október 2016 11:46

A je tu záver našej stáže. Ale ešte o realizácii bazálnej stimulácie v praxi

Napísal(a) Tibor Murín, ZA IV.B
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Naša odborná stáž sa blíži ku koncu. Jej cieľom bolo aj nadobudnutie vedomostí a skúseností v oblasti realizácie bazálne stimulujúcej starostlivosti. V Domove pre seniorov Manželov Curieových majú veľmi podrobne rozpracovanú metodiku uskutočňovania bazálnej stimulácie u klientov. Veľká časť personálu je preškolená v základných i nadstavbových kurzoch bazálnej stimulácie.


Cieľom konceptu bazálnej stimulácie je umožnenie vnímania podnetov z vnútorného a vonkajšieho prostredia tak, aby dochádzalo k podpore rozvoja vnímania vlastnej identity, zlepšenia komunikácie s okolím, zvládnutie orientácie v osobe, priestore a čase a zlepšenie funkcií organizmu. Pri práci s konceptom bazálnej stimulácie ošetrovateľské intervencie chápeme ako ošetrovateľské postupy, ktoré vyjadrujú snahu rozpoznať potreby klienta. Vychádzajú z individuálnych životných návykov človeka a ide o poskytnutie vhodných stimulov. Každá ošetrovateľská aktivita má byť realizovaná s vedomím cielenej stimulácie zachovaných, ale tiež oslabených zmyslov a je dobre integrovaná do každodennej ošetrovateľskej praxe.
Metóda je vhodná napríklad u klientov v bezvedomí, s umelou pľúcnou ventiláciou, s hemiplégiou aj s Alzheimerovou demenciou.
Vďaka tejto metóde si klienti môžu uvedomovať svoje potreby, vnímať vlastné telo a okolie. Je to osvedčená metóda, ktorá redukuje závislosť, vedie k lokomócii, ku komunikácii a k vnímaniu. Koncept využíva vlastné techniky a tréningové programy. Najdôležitejšou myšlienkou konceptu bazálnej stimulácie je prijatie klienta v akomkoľvek zdravotnom stave ako individuálnu osobnosť s určitými schopnosťami, potrebami a s potrebou komunikovať s okolím.
Najdôležitejšou súčasťou bazálnej stimulácie je iniciálny dotyk, ktorým sa bazálna stimulácia začína aj končí. Myslia sa tým úplne všetky výkony, ktoré sú u klientov realizované. Používame ho vždy, keď ku pacientovi prídeme, odídeme, chceme ho o niečom informovať. Najvhodnejším miestom je rameno, predlaktie, ruka.
Zásady bazálnej stimulácie sú: privítať a rozlúčiť sa rovnakými slovami, pri oslovení sa klienta dotkneme vždy na tom istom mieste (iniciálny dotyk), hovoríme jasne a zreteľne, nezvyšujeme hlas a hovoríme prirodzeným tónom, nehovoríme s viacerými osobami naraz.
Bazálnu stimuláciu delíme na základnú a nadstavbovú. Základnú delíme na somatickú, vestibulárnu a vibračnú. Nadstavbovú zasa na orálnu, olfaktorickú, taktilne-haptickú, vizuálnu, auditívnu. Somatická bazálna stimulácia môže byť povzbudzujúca a upokojujúca. Následne je to neurofyziologická stimulácia a masáž stimulujúca dýchanie. Veľmi odborne povedaná definícia sa dá vysvetliť tak, že ide o aplikovanie podnetov v oblasti všetkých zmyslov, to znamená dotykovo-hmatové podnety, čuchové, zrakové, chuťové, sluchové, podnety súvisiace so zmenou polohy tela a hlavy a s vnímaním vlastného tela.
Mali sme možnosť vidieť bazálne stimulujúcu starostlivosť v rámci polohovania (hniezdo – na posteli, v špeciálne polohovacom kresle alebo múmia), bazálnu hygienickú starostlivosť – základom je postupné odkrývanie a umývanie časti tela frotírovým vrecúškom, aby si klient uvedomoval jednotlivé časti tela, bazálnu stimuláciu dýchania – klient sa uloží na bok a realizuje sa masáž teplým olejom v závislosti od fáz nádychu a výdychu (uvoľňujú sa tým hlieny a klient ich môže efektívnejšie vykašlať), bazálnu masáž celého tela (umožní zrealizovať uvoľnenie spazmov a kontraktúr, relaxuje nepokojného alebo zmäteného klienta). Používajú ešte asistovanú hygienickú starostlivosť, asistované kŕmenie, stimuláciu pred začatím kŕmenia do sondy cez vytvorenie čuchových a chuťových podnetov vznikajúcich pred jedlom. Pri prechádzkach využívajú diferenciáciu zrakových, čuchových podnetov. Počas realizácie metódy do izby klienta nemá nikto vstupovať a prerušovať priebeh výkonu bazálnej stimulácie. Na dverách k tomu účelu sú umiestnené kartičky „Nevstupovať“. Realizácia samotných výkonov je časovo náročná.
Významnú úlohu v koncepte bazálnej stimulácie hrá blízka rodina klienta. Môžu poskytnúť cenné informácie, ktoré sú dôležité pre biografickú anamnézu. V biografickej anamnéze sa nachádzajú veľmi podrobne spracované všetky údaje o klientovi, ktoré sú potrebné pre spracovanie plánu individuálnej starostlivosti. Pri získavaní informácii sa ide do úplných podrobnosti. Čomu klient dáva prednosť, čo nemá rád, aké má stereotypy, čím by sa jeho pobyt v zariadení čo najviac priblížil domácemu prostrediu, aké má rád farby, vône, druhy ošatenia atď. Príbuzní klientovi môžu doniesť drobnosti, ktoré by sa umiestnili do izby a pripomínali mu známych ľudí, priestory, udalosti (napr. fotografie, časti zariadenia, knihy, oblečenie, kvety, drobné darčeky, na ktoré sa viažu spomienky).
Popoludní sme sa všetci zúčastnili vyhodnotenia priebehu odbornej stáže. Prijala nás vedúca odboru zdravotnícky asistent a pani zástupkyňa riaditeľa hosťujúcej školy. Odovzdali nám Certifikáty o absolvovaní odbornej stáži. Odbornú stáž sme hodnotili v každom ohľade kladne. Počas odbornej praxe sme sa naučili nové vedomosti. Realizovali sme postupy ošetrovateľskej starostlivosti. Úplne nové boli pre nás skúsenosti s realizáciou rôznych voľnočasových aktivít pre klientov a konceptu bazálnej stimulácie. S láskou budeme spomínať na príjemné sestry a personál i spolužiakov a učiteľov z prijímajúcej školy, ktorí nám boli oporou v nových podmienkach. Očarila nás ukážka hipoterapie. Voľný čas sme príjemne trávili na zaujímavých kultúrno-spoločenských akciách. Ďakujeme riaditeľovi školy a vedúcej odboru zdravotnícky asistent za prípravu programu a starostlivosť počas uplynulých dní. Ako spomienku na pobyt sme dostali veľmi milé darčeky.

Dovidenia Třebíč.

 

Čítané 4174 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.