Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
streda, 26. február 2020
nedeľa, 02 október 2016 11:36

Zmysluplné a bohaté možnosti trávenia voľného času u seniorov

Napísal(a) Alexandra Romaniuková, ZA IV.B
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Domov pre seniorov Manželov Curieových poskytuje svojím klientom širokú ponuku ergoterapeutických a voľnočasových aktivít. Konajú sa pravidelne. Každý deň sa realizuje iná aktivita. Zohľadňuje sa momentálny zdravotný stav a ciele klienta. Bez zvláštnych poplatkov môžu klienti aktívne a zmysluplne tráviť dni a roky prežité v zariadení. V tomto príspevku uvedieme podrobnejší opis realizovaných aktivít.

Ergoterapia (slovo pochádza z gréckeho slova a znamená liečenie prácou) – ide o inovatívnu liečebnú metódu, ktorá slúži na zlepšenie života človeka v tom, že ho aktívne zapája do určitého zamestnania. Táto aktivita je vnímaná ako prostriedok a súčasne cieľ liečby. Podporuje telesné a psychické funkcie a napomáha k obnoveniu a udržaniu schopnosti vykonávať bežné prirodzené denné činnosti (udržanie nezávislosti klienta). Jej cieľom je aktívny, spolupracujúci a spokojný klient. Na účely ergoterapie v domove slúži dobré vybavená ergoterapeutická dielňa, súčasťou ktorej je ergonomický nábytok, ale aj hrnčiarsky kruh i vypaľovacia pec na keramiku. Realizuje sa v skupinách, ale aj individuálne na poschodiach. V rámci ergoterapie sa klienti môžu zapojiť do mnohých aktivít. Patria k ním:
Krúžok pletenia košíkov - je veľmi obľúbenou činnosťou. Spočíva v práci s materiálom pedig. Je to novinový papier, ktorý sa stáča do tenkých dlhých zvitkov. Z nich sa pletú košíky, misky alebo podnosy. Hotový výrobok sa môže spevniť lepidlom alebo natrieť farbou, čím nadobúda výzor výrobku pleteného z prútia. Krúžok sa koná pravidelne 2x do týždňa a podľa priania klientov.
Nácvik spevu - krúžok prebieha väčšinou 1x za mesiac. Tejto aktivity sa zúčastňujú tí, ktorí radi spievajú, počúvajú hudbu a majú radi spoločnosť.
Ručné práce na záhrade - krúžok prebieha 1x v týždni cez jarné, letné a jesenné obdobie. Samozrejme pri vhodnom počasí. Klienti pracujú v záhrade v areáli domova. Pri nevhodnom počasí sa presunú do miestnosti voľnočasových aktivít a venujú sa výrobe výrobkov z papiera alebo látky.
Keramický krúžok - koná sa každú stredu dopoludnia, prípadne podľa želania klientov. Obyvatelia pracujú s keramickou hlinou a vytvárajú rôzne zaujímavé predmety, modelujú a tvarujú hlinu. Vypálený výrobok majú možnosť obrusovať alebo ho vymaľovať. Pri práci využívajú Axmanovú techniku. Je to spôsob práce s hlinou vhodný pre ľudí s hendikepom, hlavne pre ľudí nevidiacich a mentálne postihnutých. Vychádza z obmedzenia týchto osôb. Pri tejto technike sa hlina modeluje iba prstami bez pomôcok a vody. Proporcie vznikajúceho diela si autor odvodzuje od veľkosti ruky a prstov. Techniku rozpracoval v roku 2000 Štěpán Axman a neskôr si ju nechal patentovať.
Filmový klub – klienti si pozerajú filmy rôznych žánrov. Najobľúbenejšie sú filmové rozprávky, filmy pre pamätníkov a rodinné české komédie alebo dokumenty.
Muzikoterapia - začali s ňou v apríli minulého roku a má veľký úspech. Zabezpečuje ju externý pracovník. V rámci aktivity realizujú spev, hru na nástroje (cimbal, rumba gule, triangel, bubny atď.). Pri speve sa zameriavajú na správne dýchanie, precvičujú aj celé telo, hrubú a jemnú motoriku. Súčasťou sú aj nácviky rôznych pásiem z rozprávok, rozprávanie vtipov i hádanky. Všetky tieto formy práce podporia psychickú pohodu, ale aj funkciu jednotlivých sústav u klientov.
Krúžok stolných hier – najväčší úspech má hra človeče nehnevaj sa.
Canisterapia – forma animoterapie, využíva pozitívny vplyv psa na človeka. V domove ju zahájili v roku 2004 v spolupráci s canisterapeutmi a združením SIRIUS. Prvé stretnutie špeciálne vycvičených psov sa robilo raz za 14 dní. Týchto stretnutí sa spočiatku zúčastnilo okolo 10 - 20 klientov. Reakcia klientov bola veľmi priaznivá a pozitívna, a tak sa do konca roka 2004 stal novým obyvateľom domova canisterapeutický pes. V súčasnosti pracujú v domove fenky labradora Siky a Jessa a pri väčších akciách im pomáha aj fenka Henrieta. Títo psíci dochádzajú do domova 2x do týždňa a na izbách sa venujú klientom. Psi motivujú klientov k hre a zároveň majú veľký vplyv na psychiku a prispievajú k duševnej rovnováhe. Canisterapia prispieva k rozvoju jemnej a hrubej motorike, rozvíja orientáciu v čase a priestore, nacvičuje koncentráciu, rozvíja sociálne cítenie a citovú zložku, podnecuje verbálnu i neverbálnu komunikáciu. To, že pes je najlepší priateľ človeka vidíme aj tu a zďaleka to nie je len frázou.
Animoterapia – okrem psov je v domove možný každodenný kontakt seniorov so zvieratkami. Na viacerých miestach sú umiestnené rôzne v zvieratká – korely, andulky, morčatá, zajace, mačka, činčily. Na každom poschodí sú umiestnené v akváriu rybičky. Pri každej klietke je nápis, aby klienti nekŕmili zvieratá.
V domove sa realizuje aj celostný koncept zmyslovej aktivizácie podľa Wehner Lore. Znamená to - „Žiť všetkými zmyslami“. Je to dôležitá zložka komplexnej starostlivosti o seniorov v neskoršom veku alebo pre klientov s demenciou. Ide o vedome vnímanie každej časti svojho života, cítenie a vnímanie všetkými zmyslami. To tiež znamená umožniť žiť v domove pre seniorov samostatne a aktívne. Dôstojný, aktívny a zmysluplný život v starobe obsahuje umožniť klientom aj naďalej riadiť nadobudnuté činnosti, rituály a zvyky, pociťovať radosť zo života, starať sa o zmysel života a zostať aktívnou súčasťou spoločnosti.
V uplynulých dňoch sa klienti zúčastnili Svätoanežských hier vo Veľkom Újezde. Zaujímavými súťažnými disciplínami boli hádzanie do koša, viazanie mašlí a vedomostné kvízy. Tím obyvateľov sa umiestnil na 2. mieste. Klienti sa zúčastňujú pravidelných výletov do okolia.
V týchto dňoch pripravujú v domove pre seniorov deň otvorených dverí. Bude sa konať 4.10.2016. Program tvorí prehliadka domova a bezbariérovej záhrady, možnosť vyskúšať si petanque, ukážky canisterapie, výstava ručných výrobkov spojená s predajom. Na akcii budú seniori domova vystupovať, uskutoční sa aj ukážka dekoratívnych predmetov z pedigu. Návštevníci si môžu prezrieť kroniky, fotografie a videoprezentácie zo života klientov.

Pravidelne každý deň cca o 9,00 hod. sa uskutočňuje vysielanie v rozhlase domova. Klientom sa poskytujú užitočné informácie. Pripomínajú im dátum dňa, kto má meniny, historické alebo kultúrne zaujímavosti, pranostiky viažúce sa na daný dátum, čo je na obed, ohlasuje sa konanie aktivít.

Čítané 4541 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.