Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
sobota, 15. august 2020

Mgr. Ivana Švigárová

9. september je každoročne venovaný Medzinárodnému dňu povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme (FAS).

pondelok, 08 máj 2017 11:02

4. školská odborná konferencia

 

V apríli sa na našej škole roztrhlo vrece s rôznymi odbornými a kultúrno-spoločenskými aktivitami. K tradičným patrí školská odborná konferencia venovaná žiakom a pedagógom školy, ktorej sprievodcami boli Z. Zarembová a I. Cúrová (ZA IV.A). Aktívne sa do nej zapojilo 21 žiakov.

Prvá pomoc (PP) je súbor opatrení, ktoré sa pri poranení, alebo náhlom ochorení poskytnú postihnutému ešte pred príchodom špecializovanej pomoci. Takto je definovaná PP, o ktorej význame snáď už dnes nikto nepochybuje.

pondelok, 10 apríl 2017 07:23

Keď sa žiak stáva učiteľom prvej pomoci

Aj tak by sa dala nazvať aktivita, v rámci ktorej žiaci ZA III.B Samuel Mati a Jakub Blišák v sprievode Mgr. Švigárovej navštívili Špeciálnu základnú školu internátnu na Podskalke.

štvrtok, 02 marec 2017 10:53

Výsledky 2. kola ZOAlympiády

Milí štvrtáci!

V druhom kole ZOAlympiády bola náročnosť o niečo vyššia ako v prvom kole.

piatok, 13 január 2017 07:30

ZOA -LYMPIÁDA

Milí štvrtáci!

Vyhlasujeme vedomostnú súťaž jednotlivcov, v ktorej si môžete overiť svoje vedomosti z predmetu

Základy ošetrovania a asistencie

v rozsahu 1.-4. ročníka s názvom

Strana 2 z 2

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.