Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
streda, 29. november 2023
pondelok, 09 október 2023 13:15

„Ukážky prvej pomoci na Spojenej škole internátnej v Humennom“

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci, ktorý si pripomíname v septembri, sme navštívili Spojenú školu internátnu na Komenského ulici v Humennom.

Pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sme pripravili program, ktorého cieľom bolo prístupnou formou oboznámiť ich so zásadami prvej pomoci pri bezvedomí a vonkajšom krvácaní. Dve zaujímavo strávené hodiny boli naplnené teóriou, ukážkami, ale aj nácvikom praktických zručností pri privolaní a poskytovaní prvej pomoci. Deti zaujala prezentácia, modely rán, figurína, rôzny obväzový materiál i ukážky, ktoré predvádzali žiaci PS IV.B Vlado Hanc, Nikola Avuková a Daniela Galandová. O tom, že zaujali svedčal aktívny záujem detí o prezentovanú tému. S veľkou chuťou sa zapájali svojimi vedomosťami i snahou precvičiť si praktické postupy. I takto môže vyzerať inklúzia v praxi, podpora záujmov, dobrovoľníckej činnosti našich žiakov a zdravotná výchova v praxi. O poznatky, zážitky a skúsenosti boli obohatení nielen žiaci, ktorých sme navštívili, ale aj my. Svedčia o tom úprimné a milé reakcie detí a ich pozvanie na ďalšie stretnutie. A čo na to hovoria naši žiaci?

Vlado: „Znova som si uvedomil, aké dôležité je zdravie a potvrdil sa mi fakt, že som si správne zvolil svoje budúce povolanie. Som rád, že som sa o svoje vedomosti mohol podeliť s deťmi a stretnutie s nimi a ich úsmevy budú vo mne ešte dlho rezonovať.“
Nikola: „Dnešný deň bol pre mňa výnimočný. Som vďačná za túto skúsenosť, za možnosť prezentovať moje vedomosti a zručnosti a za stretnutie s výnimočnými deťmi. Vidieť záujem detí, ich aktivitu, úsmevy a radosť z toho, že sa mohli učiť a poznávať nové bolo pre mňa obohacujúcim zážitkom.“

Čítané 246 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill