Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 15. apríl 2024
utorok, 23 január 2024 07:04

Externé štúdium v školskom roku 2024/2025 Doporučený

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

SZŠ Humenné ponúka možnosti štúdia v externom večernom štúdiu v školskom roku 2024/2025 v odboroch:

  • 5361 N praktická sestra – 2-ročné štúdium pre absolventov maturitnej skúšky (potrebná maturitná skúška na akejkoľvek strednej škole),
  • 5371 H sanitár – 1-ročné štúdium pre absolventov bez maturitnej skúšky (potrebný minimálne výučný list).

Uchádzači o štúdium si podajú prihlášku na štúdium na tlačive dostupnom na webovom sídle školy (vyplniť všetky náležitosti podľa predtlače, vrátane kontaktných údajov – telefónne číslo, e-mail) s prílohami, ktorými sú potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre dospelých na tlačive dostupnom na webovom sídle školy a overená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní najneskôr do 31. mája 2024.

Formy odovzdania prihlášky – osobne na sekretariáte školy, poštou, elektronicky na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Prijímacie konanie sa uskutoční v mesiaci jún 2024. Uchádzači o štúdium budú prijímaní na základe splnenia kritérií do naplnenia maximálneho počtu 30 žiakov v odbore praktická sestra a 30 žiakov v odbore sanitár.

Administrácia prijímacieho konania:

  • Evidencia zasielaných prihlášok a predpísaných dokladov do 31. mája 2024
  • Výzva na doplnenie neúplných informácií v zaslaných dokladoch do 31. mája 2024. Po uvedenom termíne budú neúplne písomnosti vyradené z evidencie uchádzačov o štúdium
  • Zasielanie písomných potvrdení o prijatí doručených prihlášok na e-mail uchádzačov do 31. mája 2024
  • Zaslanie písomnej pozvánky na prijímacie konanie – jún 2024
  • Vydanie zoznamu prijatých uchádzačov a rozhodnutí o prijatí na štúdium – jún 2024
  • Začiatok štúdia – september 2024

V prípade záujmu o osobnú alebo telefonickú konzultáciu k vyplneniu prihlášky a ďalších dokladov k prijímaciemu konaniu nás môžete kontaktovať osobne na sekretariáte školy alebo na t. čísle 057/775 43 39 v čase od 8:00 hod. do 14:30 hod.

Čítané 798 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill