Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
štvrtok, 30. máj 2024
pondelok, 08 apríl 2024 23:53

9. školská odborná konferencia – Starostlivosť o pacienta s nádorovými ochoreniami

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Dôležitosť primárnej prevencie v boji proti ochoreniam si uvedomujeme čoraz viac. Možnosti, metódy a prostriedky prevencie sú obsahom odbornej zložky vzdelávania. Popritom vyvíjame aj iné aktivity, ktoré poukazujú na význam prevencie v rámci ochrany, podpory a udržania zdravia.

Patria medzi ne prednášky, besedy, workschopy na rôzne témy týkajúce sa duševného i telesného zdravia. Medzi realizované aktivity patrila prednáška na tému Zdravé prsia spojená s ukážkami a nácvikom samovyšetrenia prsníkov na modely. Realizovali sme merania krvného tlaku, pulzu, BMI, glykémie žiakom, zamestnancom školy a verejnosti. Žiaci vyučovali prvú pomoc na základných a špeciálnej škole. Pripomenuli sme si Týždeň mozgu – globálnu iniciatívu zameranú na šírenie povedomia o význame poznania mozgu a ochorení s ním spojených. Venovali sme sa prevencii HIV/AIDS, zdravej výžive, zapájali sme sa do športových súťaží, vytvárali informačné letáky, diskutovali, zúčastňovali sa zbierok na podporu ľudí s rôznymi ochoreniami a ďalších aktivít, ktoré prispievajú k podpore zdravia.

Dňa 27.3.2024 sa uskutočnila 9. školská odborná konferencia zameraná na nádorové ochorenia, ktorým podľa štatistík patria prvé miesta v chorobnosti, práceneschopnosti a úmrtnosti. Zástupcovia jednotlivých ročníkov odprezentovali témy – charakteristika a klasifikácia nádorov, prevencia nádorových ochorení s dôrazom na nádory prsníka, hrubého čreva a krčka maternice, pozornosť venovali príznakom, možnostiam diagnostiky nádorových ochorení a starostlivosti o pacienta s rakovinou prsníka, krčka maternice, s kolorektálnym karcinómom a kolostómiou. Pripomenuli možnosti pomoci onkologickým pacientom. Vytvorili sme aspoň sčasti prierez zložitou a rozsiahlou problematikou. Žiaci pracovali na svojich príspevkoch pod odborným vedením vyučujúcich odbornej zložky vzdelávania a pripravili zaujímavý, poučný obsah, ktorý odprezentovali na veľmi dobrej úrovni.
I takýmto spôsobom sa snažíme spestriť a obohatiť vyučovací proces, vytvoriť žiakom priestor na sebarealizáciu a rozvoj zručnosti, rozšíriť spektrum vedomostí a zároveň podporiť ich v šírení zdravotníckej osvety, aby sme prispeli k podpore osobného i verejného zdravia.

 

Čítané 472 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill