Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
štvrtok, 13. jún 2024
utorok, 02 apríl 2024 20:01

KOLONÁDA V BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOCH...

Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)

Súčasťou vzdelávacieho procesu sú odborné exkurzie, na ktorých sa študenti zúčastňujú počas svojho štúdia. Jednou z nich bola exkurzia v Bardejovských Kúpeľoch,

ktorej sa zúčastnili žiaci 2.ročníka SZŠ externého štúdia v Humennom, odbor praktická sestra s vyučujúcou PhDr. Slavomírou Baníkovou. Začala sa úvodným predstavením kúpeľov, ich histórie a základných štatistických údajov s vedúcou sestrou Mgr. Hanou Švirkovou, MPH a pokračovala prehliadkou liečebného domu Ozón. Bardejovské kúpele majú najširšie indikačné zameranie spomedzi všetkých slovenských kúpeľov. Okrem tradičnej liečby vnútorných ochorení sa tu liečia aj choroby ženské, nervové a ochorenia pohybového aparátu. V praktických podmienkach sme sa oboznámili s rôznymi spôsobmi aplikácie tepla a chladu, s výrobou parafínu, rašelinovými zábalmi, liečbou v minerálnych vaniach a mnohými inými druhmi liečebných procedúr. Získali sme poznatky o inhalačnej liečbe a názorne mohli vidieť skupinovú inhaláciu. Dovolili nám skúsiť si niektoré procedúry. Svojou pestrou históriou a vzhľadom sa Bardejovské Kúpele zaradili k najstarším a najkrajším kúpeľným mestám na Slovensku. Ich najväčším bohatstvom je tiché a pokojné prostredie, no predovšetkým minerálne pramene, ktoré tu vyvierajú. Nachádza sa tu 8 prameňov, ktoré sú zavedené do krytej temperovanej kolonády a využívajú sa na pitné kúry. Exkurzia bola zaujímavá a veľmi sme si ju užili.

Čítané 370 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill