Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
utorok, 11. august 2020
streda, 17 október 2018 16:36

3,2,1,0 .... začíname naše odpočítavanie

Napísal(a) Jakub Marcinčin a Júlia Tatarková, ZA IV.A
Ohodnotiť túto položku
(9 hlasov)

 

Tri týždne našej odbornej stáže v Karlovarskej krajskej nemocnici a.s. sa pomaly blížia k svojmu záveru. V nasledujúcich troch dňoch sa s Vami podelíme o vedomosti, zručnosti a zážitky, ktoré sme počas odbornej praxe v nemocnici získali. A nebolo ich málo. Pri práci sme už viac samostatní a zručnejší.

Volám sa Jakub a už môžem povedať, že v spolupráci s personálom a pod ich dohľadom zvládam výkony realizované pri základnej starostlivosti o pacientov na oddelení urgentného príjmu. Prvotné rozpaky z neznámeho prostredia a ľudí sú už dávno preč. Denne som niekoľkokrát svedkom prijímania pacienta s akútnym zdravotným problémom, ktorý si vyžaduje odbornú intervenciu alebo pozorovanie. Bývajú to napr. pacienti s dušnosťou, poruchou srdcového rytmu, s poruchou metabolizmu, s neurologickým ochorením, po úraze, s intoxikáciou, s hypo/hypertenziou i v šoku. Priestory pracoviska, systém a dynamika práce i celé vybavenie oddelenia sa podstatne líši od bežného štandardného oddelenia, na ktorom som doteraz pracoval. Za prax na urgentnom príjme som veľmi vďačný. Veľa nového som sa naučil. Mal som možnosť zapojiť sa do výkonov pri urgentnom príjme pacienta, pri monitorovaní fyziologických funkcií pomocou monitorovacieho zariadenia. Mnohokrát som sprevádzal pacienta na CT a RTG vyšetreniach. Priamo som pozoroval endoskopické vyšetrenia žalúdka, konzervatívnu aj elektrickú kardioverziu. Spolupracoval som s lekárkou pri odbere tepnovej krvi a zavádzaní tepnového katétra. Odoberal som žilovú i kapilárnu krv. Každý deň som pomáhal kontrolovať vak prvej pomoci. Využíva sa pri prevoze pacientov na vyšetrenia alebo na iné oddelenia, ak pacientom hrozí zlyhanie fyziologických funkcií. Zručnosti pri mnohých výkonoch ošetrovateľskej starostlivosti som si zdokonalil. Zažil som situácie, s ktorými by som sa na štandardnom oddelení nemal možnosť stretnúť.
Ja som Julka a mala som možnosť stať sa členom zdravotníckeho tímu na neurologickom oddelení. Jeho členovia sú milí, mnoho ma naučili a pomohli zorientovať sa v novom prostredí. Umožnili mi zapojiť sa do všetkých výkonov základnej ošetrovateľskej starostlivosti o potreby pacienta. Samostatne som realizovala meranie fyziologických funkcií, saturácie kyslíka. Monitorovala som bolesť u pacientov. Spolupracovala som so sestrou pri podávaní liekov cez ústa, pri príprave infúznych roztokov, pri starostlivosti o periférny žilový vstup.. Samostatne som aplikovala podkožné injekcie, odoberala kapilárnu krv i žilovú krv. Asistovala som pri cievkovaní. Mala som možnosť zúčastniť sa na EEG vyšetrení, pomáhať pri zavádzaní nasogastrickej sondy, či byť pri resuscitovaní pacienta, ktorému zlyhávalo dýchanie. V spolupráci so sestrou som sa podieľala na príjme pacienta na oddelenie i pri spracovaní zdravotnej dokumentácie. Dnes som pripravila pacienta s anémiou i pomôcky na podanie transfúzie. Svoju pozornosť som špeciálne venovala získaniu vedomosti o starostlivosti o pacienta s Parkinsonovým syndrómom. Určite sa domov vrátim s mnohými vedomosťami, skúsenosťami aj zážitkami, ktoré sa budú spájať s čarovným mestom s bohatou kúpeľníckou históriou.

Čítané 1987 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.