Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
štvrtok, 28. október 2021
štvrtok, 29 september 2016 18:38

Najkrajší pohľad na svet je z chrbta koňa, v našom prípade z chrbta osla

Napísal(a) Mária Buriková, ZA IV.A
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Dnes sme prežili ďalší, nesporne veľmi zaujímavý deň. Najprv sme sa mohli zúčastniť na vyučovaní niekoľkých predmetov v našej prijímajúcej škole. Následne sme sa dozvedeli niečo o mimoškolských aktivitách žiakov SZŠ. Odborný program pokračoval návštevou Zookontaktu Rebeka v Pokojoviciach pri Třebíči. A deň sme zakončili návštevou barokového zámku v Jaroměřiciach nad Rokytnou.


Poďme však postupne na opis našich dnešných skúsenosti a zážitkov. Dvaja z nás absolvovali vyučovaciu hodinu na anglickom jazyku, jeden na českom jazyku a ja som si oprášila vedomosti z matematiky. Potom nám pani vedúca odboru zdravotnícky asistent porozprávala o aktivitách našich spolužiakov v Třebíči. Niektoré z nich realizujú na materských školách. Malým detičkám hravou formou prezentujú niektoré témy, napr. doktora sa nebojíme, úrazu sa nebojíme a prevenciu zubného kazu. V rámci týchto mimoškolských akcií žiaci používajú špeciálnu handrovú bábiku. Má telesnú výšku človeka a v jej útrobách môžu deťom ukázať ako fungujú jednotlivé časti tela. Bábika je šitá špeciálne tak, že jej telo sa dá rozzipsovať a deti vidia kosti končatín, rebrá a vnútornosti v hrudnej a brušnej dutine. K ďalším aktivitám patrí aj účasť žiakov na súťažiach v prvej pomoci. Jedenkrát mesačne v rámci študentského klubu žiaci realizujú u záujemcov z radov žiakov, zamestnancov školy, ale aj u verejnosti mesta vyšetrenie hladiny cukru, cholesterolu, BMI a TK.
Perlou dnešného dňa bola naša účasť na hipoterapii. Realizuje sa vďaka aktivitám združenia Zookontakt Rebeka v Pokojoviciach, ktoré sa veľmi aktívne venuje animoterapii (čo je aktívna a záujmová činnosť so zvieratami u problémových a sociálne slabých skupín s pôsobením na ľudskú psychiku), hipoterapii (čo je pedagogicko-psychologické jazdenie na koníkoch a oslíkoch), voľnočasovým aktivitám, enviromentálnej výchove, prevencii kriminality, poradenstvu a osvete. To všetko vďaka zanieteniu niekoľkých ľudí pod vedením pána Slámu, ešte stále aktívneho jazdca na koni. Dnes sa na statku stretli rôznorodé skupiny ľudí. Deti z miestnej materskej škôlky, my žiaci SZŠ, klienti z Domova pre seniorov Koutkova-Kubešova Třebíč a mentálne postihnutí občania. Všetci tam prišli kvôli ním, zvieracím obyvateľom statku. Koníkom, oslíkom, husiam, morkám, kozičkám, ovečkám i lame. Hlavným bodom programu bola ukážka hipoterapie. Zaujalo nás, že pri hipoterapii sa využívajú nielen kone, poníky, ale i oslíky dokonca aj lama. Keď sme sa do sýtosti potešili so všetkými zvieratkami, aktívne sme sa zúčastnili pri samotnej hipoterapii. Pomáhali sme pri istení detí na oslíkoch. Prítomná fyzioterapeutka počas jazdy viedla rôzne cvičenia, aby sa deti uvoľnili a hlavne, aby mali správne držanie chrbátika, končatín. Aby sme si vyskúšali efekty samotného jazdenia, aj nám umožnili previezť sa. Bolo to veľmi príjemné. Človek musí udržať rovnováhu a byť stále vzpriamený. Cítila som všetky svaly, ktorými osol pohyboval.
Pred odchodom nám pán Sláma povedal kuriózny príbeh o ich jednej oslici. Prekonala konskú chrípku, následkom čoho došlo k vážnemu oslabeniu jej srdca. Oslica pravidelne upadala do bezvedomia a nevyzeralo to nádejne. Jej život sa nakoniec podarilo zachrániť vďaka implantácii kardiostimulátora, pôvodne určeného ľuďom. Unikátny výkon realizovali na Vysokej škole veterinárnej v Brne. Samotná operácia sa podarila až na štvrtýkrát. Oslica s týmto kardiostimulátorom žije už štrnásty rok. Ani veterinári neverili tomu, že zviera po takomto zákroku prežije.
Dozvedeli sme sa aj o využití hipoterapie a jej účinkoch. Svoje využitie má u detí po detskej mozgovej obrne, u ľudí s poruchami správania, v ortopédii, po traumatických neurologických ochoreniach, ale aj v psychiatri, gynekológii (pri liečbe neplodnosti). Hipoterapia významne dopĺňa kompletný liečebný prístup. Je to využitie koňa pri liečbe. Je jednou z metód animoterapie. Je to komplexná rehabilitačná metóda vychádzajúca z neurofyziologických základov. Využíva nasadenie koňa na liečebné účely. Alternatívne využitie oslíka sa osvedčilo, kvôli pokojnejšej povahe zvieraťa. Nie všetky deti a chorí vedia prekonať strach z veľkosti koňa a kone veľmi citlivo reagujú na podnety z okolia a môžu sa splašiť.
Druhy hipoterapie:
1. Hiporehabilitácia je využívaná v medicíne a je najrozšírenejšou formou hipoterapie. Je to začlenenie vozenia sa na koni alebo jazdenia do komplexu opatrení zameraných na minimalizovanie, či odstránenie fyzického alebo mentálneho handicapu.
2. Liečebno-pedagogické jazdenie - kôň je zaradený ako médium do oblasti pedagogicko-psychologickej, aby sa u klienta vytvorili učebné predpoklady, podporili pozitívne zmeny chovania, odstránili sa alebo zmiernili prejavy niektorých duševných porúch alebo zmyslového deficitu.
3. Športové jazdenie pre handicapovaných – je založené na aktívnom ovládaní koňa pacientom. Pacient s ohľadom na svoj handicap sa za použitia špeciálnych pomôcok alebo zmenenej techniky jazdy učí jazdiť na koni, prípadne sa zúčastňuje športových súťaží.
V poobedňajších hodinách sme navštívili Štátny zámok Jaromeřice nad Rokytnou. V krásnom barokovom zámku sme si prešli expozíciu s názvom Zámok s vôňou benzínu. Zoznámili sme sa s históriou motorizmu u českej šľachty. Videli sme historické súčasti áut, fotografie, prvé vodičské oprávnenia. Následne sme prešli komnatami zámku, ktoré sú vybavené dobovým nábytkom podľa funkcie, ktorým pôvodne slúžili. Do barokovej podoby bol zámok prebudovaný za najvýznamnejšieho rodu Questenberkov. Súčasťou zámku sú nádherné záhrady vybudované podľa vzoru vo Versailles.

Čítané 4402 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.