Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
štvrtok, 28. október 2021
nedeľa, 02 október 2016 11:11

Ako „to“ zvyknú realizovať v mieste našej odbornej stáže

Napísal(a) Simona Bartková, ZA IV.A
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Dnešný deň sme pokračovali v odbornej praxi v Domove pre seniorov Koutkova Třebíč. Pracovné prostredie a systém práce už veľmi dobre poznáme. V práci sme samostatní, využívame nadobudnuté skúsenosti. V nasledujúcom príspevku by sme Vám podrobnejšie priblížili niektoré súčasti našej pracovnej náplne.


Jedným z realizovaných výkonov je aj spolupráca so sestrou pri preväzoch septických rán. V zariadení majú vyčlenenú pracovníčku, ktorá zabezpečuje všetky úkony v rámci starostlivosti o rany. Klienti majú rany, ktoré vznikli ako dôsledok rôznych ochorení, napr. nedostatočným prietokom krvi v tkanivách, následkom diabetu, ale aj traumatickej udalosti. Na pracovisku majú aj klientov s dekubitmi, ktoré vznikajú ako dôsledok stáleho pôsobenia tlaku na predilekčné miesto. Na ošetrovanie týchto rán boli použité rôzne prostriedky a liečivá, s ktorými som sa mala možnosť oboznámiť. Všetky pomôcky na ošetrenie rán majú prichystané na preväzovom stolíku. Po odstránení pôvodného obväzu sme realizovali dezinfekciu rany. K tomuto účelu sa im v praxi osvedčil prostriedok s názvom Prontosan. Do vyčistenej rany sme aplikovali samotné liečivo. Použitie druhu liečiva záviselo od samotnej rany a ordinácie lekára. Najčastejším používaným prostriedkom na mechanicky vzniknuté rany, najčastejšie po páde, ale aj ako dôsledok poškodenia veľmi jemnej kože u starších ľudí, bol liek s názvom Hemagel. Na vzniknuté dekubity sme použili antiseptický roztok Octenisept. Potom priamo do rany sme aplikovali Flamigel, čo je hydroaktívny koloidný gél, určený na odstránenie nekrotického a fibrózne zmeneného tkaniva v ranách. A následne sa rana vyplnila Aquacelom Ag+ Extra so striebrom so zosilneným účinkom. Je určený pre použitie na suché rany, na stredne až silno nekrotické rany, ktoré sú infikované a aj s prítomnou exudáciou. Rana sa nakoniec prekryla sterilným krytím a prelepila. Veľmi dobré fixačné vlastnosti má lepivé krytie s názvom Omnifix. U nás sa často používa sterilné krytie s názvom Curapor.
V zariadení dbajú na bezpečnosť klienta. Vzhľadom na vek a ochorenia sú v praxi využívané viaceré opatrenia. Podľa stupňa sebestačnosti potom klienti môžu využívať rôzne pomôcky a zariadenia. Pri prijatí klienta, ale aj počas ďalšieho pobytu sa vyhodnocuje riziko pádu klienta. V každej izbe klienta, kúpeľni a na chodbe sa nachádzajú madlá a úchytky. Klienti s poruchami alebo oslabením hybnosti používajú paličky, barly, chodítka a G-aparáty, vozíky. Imobilní klienti sa vysádzajú do špeciálneho kresla, v ktorom sa uchytia popruhmi, a tak sú bezpečne fixovaní. Nepokojní a dezorientovaní klienti majú na posteliach bočnice. Tie však môžu využiť iba na odporúčanie lekára a po písomnom súhlase klienta alebo rodinného príslušníka. Ináč sa to chápe ako porušenie osobnej slobody klienta. Na oddelení s osobitným režimom sú proti prípadným neželaným odchodom klientom zabezpečení ochranným elektronickým zámkom, ktorého kombináciu pozná len personál zariadenia a špeciálnymi viacúrovňovými kľučkami. Na pracovisku môže klient sestru privolať aj signalizačným zariadením. Zvláštnosťou je to, že nie je potrebné, aby sa pacient sestre po volaní ozval. Po zdvihnutí slúchadla na pulte sa zobrazí priezvisko a meno volajúceho pacienta.
Ako sa hovorí: „Čo nie je čierne na bielom, to ako keby ani nebolo“. Preto aj sestry v tomto zariadení musia pracovať s rôznou dokumentáciou. Využívajú elektronické vedenie dokumentácie pomocou informačného systému. Každý výkon alebo zmenu stavu u klienta evidujú. Samozrejme vykazujú aj poskytnutie zdravotnej starostlivosti pre poisťovne. Súčasťami dokumentácie sú: anamnéza, záznamy o liekoch, ošetrovateľský plán, informované súhlasy s výkonmi, ošetrovateľský záznam, záznam fyziologických funkcií, hodnotenie rizika pádu. Hodnotí sa úroveň vedomia, Barthelov test a neuromentálny index.
V poobedňajších hodinách sme absolvovali kultúrny program. Navštívili sme Mahenovo divadlo. Toto divadlo je jednou z troch súčastí Národného divadla v Brne. Mali sme možnosť pozrieť si swingovú komediálnu činohru Saturnin plnú smiechu a hudby. Saturnin je sluha, ktorý sa stane pánom svojho pána. Pán - istý mladý muž dobrého spoločenského postavenia a vychovania, trochu konzervatívny, získa, nie vlastnou vinou, sluhu Saturnina. Ten sa de facto stane pánom svojho zamestnávateľa a spôsobí v jeho doteraz pokojnom živote rad prekvapivých zvratov a situácií. Tie by sa bez Saturnina dali ťažko zvládnuť. Už preto nie, že by bez neho pravdepodobne nikdy nenastali. My sme si toto predstavenie veľmi užili a ocenili ho ohromným potleskom. Po vydarenom dni sme sa v neskorých hodinách vrátili do Třebíča.

Čítané 3648 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.