Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
streda, 26. február 2020
pondelok, 06 február 2012 15:02

Školský rok 2008/2009

Napísal(a)

2. septembra sme začali nový školský rok slávnostným otvorením riaditeľkou školy. 10.septembra poctil návštevou našej školy prezident Slovenského orla Ing.J.Gálik. Svetový deň prvej pomoci podporili žiaci našej školy pod vedením Mgr.J.Doležiovej.

V krajskom kole olympiády v slovenskom jazyku nás reprezentovali v 2.kategórii V.Stanková, v 3.kategórii V.Daňo. Tohtoročná turistika sa uskutočnila do Slovenského raja pod vedením Mgr.I.Kolesára. Zapojili sme sa do Medzinárodného dňa knižníc vďaka PhDr.R.Chaľovej a PaedDr.G.Zavadskej. V okresnom kole v Timravinej studničke A.Henčeková získla 2.miesto. Žiaci našej školy podporili zbierku Modrý gombík.

7.novembra sme uskutočnili Deň otvorených dverí. Zúčastnili sme sa 6.Humenského dňa ošetroateľstva. V tomto šk.roku v krajskom kole v olympiáde v slovenskom jazyku školu reprezentovali v 2.kategorii V.Stanková,v 3.kat.V.Daňo,v anglickom jazyku A.Dudová. V súťaži A slovo bolo....našu školu zastupovali V.Kohútová, A.Makutová. Zamestnanci školy sa v závere roka zúčastnili relaxačného pobytu vna Zemplínskej Šírave.

Žiačka Z.Karabinčíková v obvodnom kole olympiády v nemeckom jazyku obsadila 2.miesto. Žiačku pripravoval Mgr.P.Blaha. A.Dudová v obvodnom kole v anglickom jazyku získala 1.miesto , žiačku pripravovala PhDr.J.Šafranová. Školské kolo súťaže v obväzovej technike pripravila Mgr.S.Kráľová. Mgr.Chocholová pripravila besedu pod názvom S tebou o tebe.RNDr.O.Molčan zorganizoval návštevu čističky odpadových vôd v Humennom. Družstvo v zložení V.Daňo,L.Simová,V.Stanková získali v kategórii SOŠ 2. miesto v súťaži Pribinové poklady-13.ročníka v Starej Ľubovni. Mgr.S. Kráľová, Mgr.M.Kráľová zabezpečili oslavy Dňa učiteľov.

V SOČ v krajskom kole sme mali zastúpenie žiačkami N.Harkotovou a E.Valalikovou. Žiačky obsadili 4. miesto. Do súťaže ich pripravila Mgr.M.Kráľová. Deň narcisov patrí k podujatiam, ktoré radične podporuje a koordinuje Mgr.J.Doležiová. Už tradične sa zúčastňujeme návštevy Divadla J.Záborského v Prešove.Návštevu organizačne zabezpečuje PaedDr.G.Zavadská. V jarných mesiacoch bol ukončený kurz Opatrovateľstva. Žiaci ubytovaní v školskom internáte absolvovali výlet do Vysokých Tatier. V okresnom kole Hiezdoslavov Kubín A. Makutová získala 3. miesto. V súťaži Štúrov Zvolen 2009 V.Stanková v okresnom kole získala 2.miestov kategórii III. Challenge day-podporil účasťou žiakov Mgr.A.Griščík. Možno prvýkrát sa žiačky našej školy zapojili do súťaže Dilongova Trstená. V Trstenej boli V.Kohutová a M.Kočanová.Deň belasého moýľa podporila MgR.J.Doležiová.V závere roka sa uskutočnili výmenné pobyty žiakov na SZŠ v Tŕebíči a v Prahe.V závere súvislej odbornrj praxe boli vyhodnotení najlepší asistenti. V tomto roku to boli Ľ.Dolhyová a N.Miková. Vzávere 1.polroka a v závere 2.polroka sa ukutočńujú pre žiakov 1.a 2.ročníka účelové cvičenia na Ochranu človeka a a prírody. V treťom ročníku žiaci absolvujú Kurz ochrany človeka a prírody . Tieto podujatia zabezpečuje Mgr.A.Griščík. Záver roka bol ukončený slávnostným vyhodnotením v aule školy.

Čítané 3763 krát

Školský kalendár

Najnovšie články

  • 1
  • 2
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.