Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 27. marec 2023
nedeľa, 18 február 2018 21:08

Celoškolský odborný seminár

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Dňa 14.2.2018 sa všetci žiaci a učitelia v priestoroch školy stretli na celoškolskom odbornom seminári. Táto akcia sa na našej škole spája s odovzdávaním odborných vedomostí a skúseností, ktoré žiaci majú možnosť získať na odborných stážach v Českej republike. Stáže sa uskutočňujú s grantovou podporou programu Erasmus+. Spracovaný projekt v uvedenom programe umožňuje vybraným žiakom absolvovať odbornú prax v inom zdravotníckom zariadení alebo zariadení sociálnych služieb mimo sídla školy.

Nové pracovné podmienky, nový pracovný tím, iní pacienti, iný systém a organizácia práce, iné pracovné pomôcky a zariadenia. To všetko sú spoločné charakteristiky 14-tich dní, ktoré v roku 2017 desiati žiaci intenzívne využili na získavanie nových vedomostí a nacvičovanie nových zručností. Vypočuli sme si sedem zaujímavých príspevkov.

Šiesti žiaci v júni 2017 absolvovali odbornú prax na šiestich oddeleniach v Mestskej nemocnici Ostrava. Ostrava je tretie najväčšie mesto v Českej republike. História mesta sa celé storočia spájala s rozvojom ťažkého strojárstva a baníctva. V druhej polovici 20. storočia bolo mesto nazývané oceľovým srdcom republiky. Po nežnej revolúcii boli bane zatvorené. V meste však naďalej funguje časť jedného z najväčších priemyselných koncernov Vítkovické železiarne. Dnešná Ostrava je aj mestom množstva zelene a oddychových zón. Kristián a Jakub predniesli prezentáciu o programe i priebehu celej mobility v Ostrave. Denisin príspevok v úvode vzbudil rôzne reakcie. Obrázok veľkej muchy nenapovedal veľa. Mucha je pre mnohých nepríjemný hmyz. Pre odborníkov, ktorí sa venujú liečbe rán je jeden druh muchy, nazývaný bzučivka zelená, predmetom skúmania. O malú chvíľu sme sa dozvedeli ako sa larvy tejto muchy úspešne využívajú na liečbu zle sa hojacich nekrotických rán. Larvy spomínanej muchy sa živia odumretým tkanivom. Vložia sa priamo do rany. Po čase larvy ranu vyčistia a umožnia tak, aby sa zahojila. V krátkom videu sme mohli vidieť celý proces aplikácie i výsledok liečby rany. Karolína vo svojom príspevku prezentovala vedomostí, ktoré mohla získať na prednáške o podtlakovej terapii rán. Je to neinvazívna metóda umožňujúca hojenie defektov pomocou podtlakovej sily. Do rany sa vloží špeciálna polyuretánová pena, ktorá ranu uzavrie a tenký port. Všetko sa prekryje transparentnou nepriedušnou fóliou. Odsávací prístroj v rane vytvorí podtlak. To všetko umožňuje uzavretie rany, zmenšenie jej objemu, odsávanie sekrétu z rany, čo podporuje granuláciu a následné zahojenie aj rozsiahlej rany. V úvode ďalšieho príspevku sa na plátne objavil prístroj pripomínajúci masívneho bieleho slona. Aj takto ho pacienti volajú. Ide o jedinečné zariadenie, o využití ktorého sa žiaci dozvedeli počas odbornej exkurzie vo Fakultnej nemocnici Ostrava na rádiologickom oddelení onkologickej kliniky. Ivona a Barbora zaujímavo rozprávali o prístroji CyberKnife. Je to kybernetický nôž – robotický ožarovací prístroj, ktorý s veľkou presnosťou umožňuje odstrániť nádory v oblasti mozgu, ale aj v iných častiach tela. Tento prístroj umožňuje odborníkom v Ostrave liečiť aj pacientov, ktorým v minulosti nebolo možné pomôcť.

V našom seminári sme pokračovali príspevkami štyroch žiačok, ktoré v septembri 2017 absolvovali odbornú prax v sídle našej partnerskej školy v Třebíči. Pracovali v dvoch Domovoch pre seniorov. Zuzana a Laura v Domove pre seniorov Manželov Curieových, v ktorom sa mohli zoznámiť s inými postupmi starostlivosti o klientov v geriatrickom veku. Petra a Simona pracovali v Domove pre seniorov Koutkova, v ktorom spoznali postupy starostlivosti o klientov s Alzheimerovou chorobou na oddelení so zvláštnym režimom. V úvodnom príspevku žiačky priblížili dva týždne pobytu v Třebíči i odbornú prax v spomínaných domovoch pre seniorov. Počas odborných exkurzií v Třebíči i v blízkom regióne navštívili i Psychiatrickú nemocnicu v Jihlave. Je odborným liečebným ústavom, ktorý poskytuje klientom komplexnú psychiatrickú starostlivosť. Žiaci našej školy počas odbornej praxe v rámci štúdia nemajú skúsenosti so starostlivosťou o psychiatrických pacientov. V tejto oblasti prínosnou informáciou bol príspevok Zuzany a Laury. Vo svojej prezentácii si spracovali informácie o diagnostike a liečbe pacienta so závažnou psychiatrickou diagnózou manio-depresívna psychóza alebo tzv. bipolárna choroba. Jej neľahkým priebehom i vážnymi dôsledkami sa netaja i významné osobnosti z oblasti kultúrneho života. Dievčatá predniesli vedomosti o prejavoch a liečbe ochorenia. Zaujímavé bolo video o aplikácii elektrokonvulzívnej liečby (tvz. elektrošokoch). Pred posledným príspevkom sa na plátne objavili snímky z tomografie mozgu u pacienta s Alzheimerovou chorobou. Choroba spôsobuje ukladanie bielkoviny betaamyloidu v mozgovej kôre, čo následne spôsobuje rozpad a úbytok mozgových buniek i rozšírenie dutín v mozgu, ktoré sa zobrazujú ako biele miesta. U postihnutého pacienta dochádza k zmene poznávacích procesov, hlavne v oblasti pamäte, myslenia a reči i orientácie v čase, priestore, osobe. Ochorenie sa nedá vyliečiť, lekári dokážu iba spomaliť jeho priebeh. Je to progredujúce ochorenie. Rozvoj jej prejavov trvá rôzne dlho, sú to roky i desaťročia. V závere ochorenia sa chorý stáva úplne závislý na starostlivosti v domácom alebo ústavnom prostredí. Simona a Petra vo svoje prezentácii spracovali tému s názvom ošetrovateľské prístupy k pacientom s Alzheimerovou chorobou. Dozvedeli sme sa o jej prejavoch, o nevyhnutnosti vytvoriť takýmto chorým bezpečné prostredie, o komunikácii s takýmito pacientmi, o postupoch ošetrovateľskej starostlivosti i o ich aktivizácii, ktorá udržiava psychické funkcie i orientáciu pacientov čo najdlhšie obdobie.

Žiaci si predsavzali počas seminára u všetkých prítomných svojimi príspevkami vzbudiť pozornosť zaujímavými slovnými i obrazovými informáciami. Ich snaha sa stretla s veľkým záujmom i ocenením. Prezentované vedomosti a skúsenosti môžu v rámci vyučovania využívať v ďalšom období všetci žiaci i učitelia školy. Budú prínosom v zvyšovaní kvality vzdelávacieho procesu.

Čítané 3622 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.